591164546

Kjøbenhavns Borgerrepræsentanters

F o r r e t n i ngs o r den .

(Vedtagen paa Repræsentanternes Møde den 15de Marts 1897 som gældende fra Isto April s. A.).

Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. S c h u 11z. 1897.

Made with FlippingBook Annual report