Miljø - Substitusjonsveileder

Veilederen er utarbeidet av Hambra og Hjellnes Consult og utgitt av Direktoratet for byggkvalitet og Klima- og forurensningsdirektoratet 2013. Design og illustrasjon: Marianne Eidal, Rim design.

Made with FlippingBook Ebook Creator