Fastighets AB Eric Ekblad 13/14

DET BÄSTA VIRKET VÄXER LÅNGSAMT

Det tar sin tid att mogna och utvecklas i sin egen takt. Med en stam som blir alltmer omfångsrik och ett lövverk som tätnar. Vi förvaltar fastigheter på samma sätt.

FASTIGHETS AB ERIC EKBLAD, BORGMÄSTARGRÄND 1 A, BOX 2232, 550 02 JÖNKÖPING. WWW.EKBLADS.SE 036-31 85 85 INFO@EKBLADS.SE

Fastighets AB Eric Ekblad verkar i Jönköpings mest attraktiva delar. Företaget förvaltar, uppför och bygger om fastigheter i egen regi med utgångspunkt från kundernas önskemål och behov. Långsiktighet är karaktäristiskt för verksamheten: ett aktivt sökande efter kreativa lösningar som fungerar i samtiden såväl som i framtiden.

Made with