Fastighets AB Eric Ekblad 13/14

Ekblads är ett familjeägt fastighetsbolag som grundades 1939. Vi tror på en långsiktig förvaltning, där kvalitet går före kvantitet. Inget träd når himlen utan starka rötter, istället för att bygga stora volymer kvadratmeter har vi valt att aktivt arbeta med vårt befintliga bestånd. Ekblads är ett familjeägt fastighetsbolag som grunda es 193 . Vi tro på en långsiktig förvaltni g, där kvalite går före kvantite . Inget träd når himlen utan starka rötter, istället för att bygga stora volymer kvadratmet r har vi valt att aktiv arbeta med vårt befintliga bestånd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IN EHÅLLSFÖRTECKNI G

2 5 6 7 7 8

2 5 6 7 7 8

VD HAR ORDET

VD HAR ORDET

13 14 18 20 22 24 26

13 14 18 20 22 24 26

ATT SE FRAM EMOT

ATT SE FRAM EMOT

28 30 32 34 36 38 40

28 30 32 34 36 38 40

ASTERN

ASTERN

ÅTTA GRENAR FASTIGHETERNA VÅR FÖRVALTNI G ÅTTA GRENAR FASTIGHET RNA ÅRET I PUNKTFORM

ÅRET I PUNKTFORM VÅR FÖRVALTNING

NYTT HOTELL

NYTT HOTELL

APOTEK T ANSVARET

APOTEKET ANSVARET

ATOLLEN

ATOLLEN

ASKEN

ASKEN

KOM ERSIELLA ÄGEN

KOMMERSIELLALÄGEN

ANDEL N

ANDELEN

75 ÅRS HISTORIK

75 ÅRS HISTORIK

UTVECKLING

UTVECKLING

APELN ALMEN

APELN ALMEN

PERSONAL

PERSONAL

11

11

HÄNT UNDER ÅRET

HÄNT UNDER ÅRET

ÅRS EDOVISNI G

ÅRSREDOVISNING

Made with