NIC Produktkatalog 2022 NO

RPET BEGER Beger i to størrelser laget av 80% gjen­ vunnet plast. Begerne gir 1/3 CO ² avtrykk sammenlighet med vanlige plastbeger. Les mer på side 38.

KJEKSBEGER Beger med samme gode smak som våre iskjeks. Les mer på side 21.

SKJE SOM KAN GJENBRUKES Miljøvennlig skje som kan vas­ kes og gjenbrukes, laget md 99,9% fornybare ressurser. Les mer på side 38.

MILJØVENNLIGE PAPIRBEGER Laget av FSCmerket papir og grønn PE. Les mer på side 36.

HVA ER EGENTLIG ”SUP”? ”SUP” er en forkortning for ”Single Use Plastics” og baseres på EU direktivet 2019/904. Direktivet skal fremme en sirkulær økonomi og motvirke mengden plastartikler i naturen, og da fremfor alt i havet. Dette innebærer blant annet et forbud mot 10 spesifikke engangsartikler som sugerør og skjeer i plast.

30%MINDRE SUKKER To klassiske toppingsmaker med mindre sukker. Veganske. les mer på side 13.

Vi fortsetter å plastredusere

Skann koden for å lese mer om Orklas bærekraftsstrategi:

21

Made with FlippingBook - Online magazine maker