פורום ראשי רשויות

דבר יו״ר מרכז השלטון המקומי 1

הכנס השנתי של פורום ראשי הרשויות לשעבר מלון לאונרדו אשדוד | 2016 בדצמבר 12-15

Made with