Onsdag 03. juni 2015

• DRENERING • VANN/AVLØP

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 3. juni 2015 Nr. 23 • 88. årgang

Skatter tas ned fra lagerhyllene

Vegvesenet slår tilbake

Foto: John K. Bakken Foto: Mina B. Sveen Foto: Karsten Nyborg

Statens vegvesen er sterkt uenig med entreprenør Åge Haverstad AS i striden om grunnforhol- dene i Totenvika. Entreprenøren som fikk jobben med utbyg- ginga på fv 33 føler seg misten- keliggjort. Vegvesenet mener entreprenøren kommer med feilaktige påstander og svært grove beskyldninger. Side 5 Den nye sjefen på senteret Anniken Victoria Seljeflot (38), har vært sjef halve livet, og kunne ikke tenkt seg noen annen jobb. I august tar hun over stillingen som senterleder på Amfi Raufoss, og allerede nå har hun tenkt på hvordan hun skal få raufossingene til å glem- me CC og føle seg hjemme på Amfi. Side 4 Med pil og bue på Skreia

Foto: Jon Olav Andersen

Det ser kanskje ut som en helt vanlig stein, men det er noe ekstremt sjeldent Olaf Nøkleby og Arne Julsrud Berg ved Mjøsmuseet titter på (bil- det). En runestein fra 1100-tallet funnet i Kolbu får nå sin plass i nye Mjøsas Ark. For selv om Mjøsa er utgangspunkt, innebærer de nye loka- lene på Kapp også at museet for første gang har fått et godt og sikkert nok utstillingslokale. Det betyr at skattekammeret kan åpnes, slik at oldsa- ker som hittil har vært godt gjemt i Oslo og på Toten blir gjort tilgjengelige for publikum.

Fylte Millions Bells Sommeren kommer! Clematis

69,-

Plantejord til bed/krukke

100,-

149,-

– Det betyr mye for oss å få vår egen arena, sier en svært for- nøyd Gøran Gjetmundsen, som her har tatt oppstilling foran ski- vene. Bueskytterne på Skreia har åpnet sitt eget anlegg. Side 15

Snakk med fagfolk

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Midten

Yunik Woodcare Superdekk 14 år

BigMac i solnedgang?

Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

Døgnåpen Drive Thru McDonald’s Gjøvik

Lena

#bigmacisolnedgang

Tlf. 61 16 17 77

Foto og design: Profilhuset Grafisk I www.profilgrafisk.no

Made with