Pierre

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn  KD Tandartsassistent 2015

Kwalificatie   

Tandartsassistent MBO niveau 4 

Crebonummers   

Dossier – 79140  Kwalificatie – 23186 

Cohort   

in te vullen door de opleiding 

Examen  

3: TA‐B‐K1‐W3 Verwerkt patiëntgerelateerde informatie en administratie

Afnameperiode: datum/data in te vullen door de opleiding

Examenkandidaat  Naam 

Studentnummer 

Beoordeling 

 onvoldoende  herkansing    ja    nee

werkproces B1-K1-W3

 goed 

 voldoende 

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

De beoordeling is vastgesteld door

in te vullen door de opleiding

Naam:  

Handtekening: 

in te vullen door de opleiding

Functie: 

in te vullen door de opleiding

Organisatie: 

in te vullen door de opleiding

Datum: 

paraaf 

Pagina 1 van 5 

Made with