KunstdrejerforeningenKjøbenhavn_1841-1891

KUNSTDREJERFORENINGENIKJØBENHAV

1 8 4 1 - 1 8 9 1

EN HISTORISK FREMSTILLING AF FORENINGENS

TILBLIVEN OG VIRKSOMHED

U D G I V E T A F F O R E N I N G E N

I ANLEDNING AF DENS HALVHUNDREDAARIGE JUBILÆUM

D EN 1. A P R I L 1 8 9 1

AF

C A R L H A N S E N FORENINGENS FORMAND

K JØBENHAVN

DET HOFFENSBERGSKE ETABLISSEMENT

1891

Made with