Inkijkmateriaal Pedagogisch Werk

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Zorg & Welzijn

KD Pedagogisch werk 2015

Kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4

Crebonummer 25484

Cohort ……………

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Examen 1 PW-GPM-B-K1-W1

Inventariseert behoeften en wensen van het kind

Afnameperiode: .........................

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Examenkandidaat

Naam

Studentnummer

Beoordeling

werkproces B1-K1-W1

goed

voldoende

onvoldoende

herkansing ja nee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Handtekening:

Naam:

Functie:

Organisatie:

Datum:

Paraaf 2015-Examen 1 GPM VV 18-05-2015

Pagina 1 van 5

Made with