Vejviseren 1896

Tdefon: tor indenbys H e lle r u p itii, for udenby* H e lle r u p

Ingeniør Georg R. Øllgaard, cand. polvt. M . I. F. 6 Duntzfeldts Allé (ved Strandvejen) Hellerup, projekterer o" leder Vandværks- o g Vandforsyningsanlæg Vej- og Kloakanlæg Spildevands-, Bade-, W. C. og Septic-Tank-Anlæg. C. C. Møllers Handels* og Anlægsgartneri.

Hellerupvej 51. — Telefon &02. —

Frøhandel, Blomster- og Plantehandel. Billigste Priser, sam vittighedsfuld Betjening Garanti for Beplantninger

1 * Lodsedler til Varelotteriet * O* D fe- JT Østifternes Brandforsikring (s ta ts a n e rk e n d t) Repræsentant: Tømrerm. N. C. (Vladsen Hellerup —< Telefon 150. .. tegner Forsikringer - dels i Hent Bygninger under Opføret GENTOFTE BIBLIOTEKERNE T e i n f a n H e l l e r u p A S .

564078131

»526 /

Made with