Vejviseren 1896

Vejviser

Telefon: O rdrup * 0 .

Voldkvarterets Magasiners Filial

(cand. pharm. Jacob U. Nielsen)

for

G j e n t o f t e —O r d . r u

Hj. af Jægersborg Allé og Lindegaardsvej

Charlottenlund

L y n g b y K omm une r 1896

IRoloníalvarer

IRoriôerveô

©elikatcôôer Stausholm, København

ni

G. Elley og L. Larsen

Vejviserens Adr.: Carolineyej 26, Hellerup

Eneforhandling af C h a m p a g n e fra de Montigny & Co., Epernay Demi sec. Kr. 6,50, Carte blanche Kr. 5,50, Grand Sillery Kr. 4,50

Kjøbenhavn 1 Kommission i Chr. Schmidt's Boghandel G n t h e r e K f t d e 9 G

Ikamfinol d t æ b e i Xv£¡zs 1 1 Kr. pr. Fl.

Tilberedte Oliefarver

Dobbelt Roborans Vi Fl.2,2-"1, Vi Kl. 1,25

Kul, Cokes og Brande

Grnpbes Bogtrykkeri

Made with