Onsdag 23. januar 2019

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Tlf. 40 00 26 30

Lena handelsstand forening

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 23. januar 2019 Nr. 4 • 92. årgang – etablert 1928 Ekstra vanskelig på fylkesveg 33

Bekymrede produsenter

Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Frukt- og grønnsaksprodusen- ter i Østre Toten er avhengige av Mjøsa som vanningskilde. Nå skaper det pågående klo- akkutslippet på Skreia stor bekymring. Odd Hveem (t.v.) og Mikkel Bakkegard trenger lovnader om at vannet er trygt å bruke. Side 8 Påkostet perle på Raufoss

Den gamle messen på Raufoss har de siste årene gjennomgått en totalrenovering. Messe- bestyrer Aina Haugom (bildet) mener det er mange i lokal- samfunnet som ikke vet hvor mye som foregår der. Midten I foreldrenes busspor

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

kombinasjon med ekstra trafikk. Ole Henrik Hagen fra Larvik (bildet) satt bak rattet på ett av vognto- gene som havnet i grøfta. Han valgte fylkesvegen som omkjøringsveg på grunn av vanskelig fram- kommelighet på Hadeland, i likhet med en rekke andre den siste tida. – Det blir lenge til neste gang jeg kjører her, sier han. Vegvesenet lover ekstra strøing på grunn av den store trafikkøkningen.

Mye omtalte fylkesveg 33 mellom Skreia og Bilitt er nok en gang i fokus. Vanskelige kjøreforhold etter både snøfall og underkjølt regn er en dårlig

SALGET SUPERGODE PRISER! Nyheter strømmer inn hver dag!! fortsetter med

Side 4-5

Foto: Torbjørn Aurvåg

Lærling Heidi Leira Brodshaug (19) fra Skreia er tredje generasjons bussjåfør. – Vi ønsker henne velkommen inn som kollega, sier bussfo- reldrene Hanne Leira og Tore Brodshaug (bildet). Side 2

Str. 42+

ØVRE TORVGATE 7 – GJØVIK TLF: 61 17 58 01

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

• F-gass sertifisert bedrift • Varmepumpeutstilling • Lang erfaring og bred kompetanse • God personlig service og fokus på oppfølging 7 ÅRS GARANTI VARMEPUMPER I HELE HEDMARK OG OPPLAND “Vi gjør årntli arbe”

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpåbilpleie ogvinterdekk

! "

#$ % "

!

&'

(

| www.vain.no

Varmepumper Innlandet AS

| post@vain.no

Tlf: 99 22 36 38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online