מועצה אזורית חבל מודיעין - הצעת תקציב 2019

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף הכספים

באלפי ש"ח

שפ"ח

הצעת תקציב 2019

עדכון תקציב 2018

תקציב 2018

1,892

1,855

1,589

שכר

הדרכה

65

65

65

שונות

37

37

40

1,994

1,957

1,694

סכום כולל

הסעות תלמידים/

הצעת תקציב 2019

עדכון תקציב 2018

תקציב 2018

תחבורה

2,858

2,827

2,647

שכר

56

56

60

אחזקת רכב

5,400

5,400

5,400

הסעות ילדים ח ינוך

מיוחד

10,000

10,000

10,500

הסעות תלמידים

1,300

1,300

1,600

הפעלת אוטובוסים צהובים

567

517

545

יתר הוצאות

20,181

20,099

20,752

סכום כולל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker