השבט השישי - גליון 138

עיתון המועצה האזורית זבולון

ערב פסח תשע“ו

לתושבי המועצה האזורית זבולון עת אביב היא לנו ולבני ביתנו. זוהי עת מנחת העומר ותחילת קציר השיבולים בשדותינו זוהי עת חרות לכולנו. וככל שניטיב לשמור על כל אלה מכל משמר, נוכל תמיד לצעוד בכל עונות השנה, לאורך ימים רבים. חג שמח ראש המועצה | דב ישורון

138 גליון |

כפר הנוער הדתי | כפר המכבי | כפר ביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שער העמקים | רמת יוחנן | ראס עלי | נופית | ‘ כפר חסידים ב | ‘ כפר חסידים א

1 | השבט השישי

Made with