Flemovo Noordoostpolder

Flemovo 2013/2014 Noordoostpolder

Samenvatting

55% 81% 14% 14% 86%

26% 9% 47% 9% 9%

A lgemene kenmerken

In Noordoostpolder hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 1016 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst, de Flemovo, is gebaseerd op de bestaande landelijke jongeren enquête, de Emovo (Elektronische Monitoring en Voorlichting). Meer dan de helft van de jongeren zit in klas 2 (59%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 14,4 jaar.

De helft is jongen, de helft meisje. Bijna alle jongeren zijn autochtoon (96%).

Acht op de tien jongeren wonen bij vader en moeder thuis en 7% woont bij vader of moeder met partner. Daarnaast woont 9% in een éénoudergezin. Ook woont 5% evenveel bij vader als bij moeder (co-ouders).

Made with