Vejviseren 1900

Telefon 104 / Reinh. Seifert * \ Hj. af Strandvej & St. Petersvej % £ 1 . K l .s S ys tu e Paategnede Broderiartikler fra egen Fabrik £ Tricotage og færdigsyet Linned c TCviåe a r o r Besætning og Tillæg til Kjoler ♦ V XU l?am til Københavns billigste Priser & Reinh. Seifert Hj. af Strandvej & St. Petersvej Telefon 104

Made with