Vejviseren 1900

Vejviser

for

S. Støømm ,

» . Gjentofte—OrdrupKommune 1900

Maskinfabrikant og aut. Vandmester,

Sønderjyllandsvej Nr. 4, O r d r u p . Telefon Ordrup Nr. 195.

Centralvarmeanlæg, Vandindlæg,

af

Badeindlæg,

L. LARSEN,

og H. A. JANTZEN,

¡Springvand,

Hellerup.

Jægersborg.

V a s k e k u m m e r , Qlødenet,

jlaveslanger etc.

P r i m a R e f e r e n c e r .

Pris: 2 Kr.

Trykt hos Th. Nielsen, Kjøbenhavn K.

Made with