Onsdag 21. juni 2017

2

Onsdag 21. juni 2017 •

Stasjonsparken full av folkehelse

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Alvorlig situasjon

Folkehelsedagene 2017 ble avrundet med lunsj i jernbanesporet på Lena, fulgt av dans på per- rongen og aktiviteter i parken. – Det er første gang vi arrangere folkehelsedager på Østre Toten, og dette er et av høydepunktene, mente frisklivskoordinator og pro- sjektleder for folkehelsedagene Siri Hvamstad. Det var med nød og neppe vi klarte å fanget den travle damen inn for er en lynprat ved den nedlagte jerbanestasjonen på Lena lørdag formiddag. Da hadde folkehelsedagene allerede hatt 15 aktive dager i juni, og fremdeles pågikk seniordans på perrongen. Siste punkt på pro- grammet var avslutningskonsert med koret Marmor på Fodstadvollkampen på Totenåsen. Lunsj på stasjonen Hvamstad og de gode hjelperne hennes kunne fortelle at de håper at folkehelsedagene skal ha bevisstgjort, aktivisert og inspirert nye grupper til å ta vare på helsa og få mest mulig ut av livet videre framover. Blant de mest synlige bidragsy- terne lørdag var en gjeng fra Østre Toten frivillighetssentral som ser- verte folkehelselunsj praktisk talt midt i jernbanesporet. De kunne fortelle at de hver tirsdag går sam- men og koker dampende hjemme- laget og garantert folkehelsebring- ende suppe til folket. –Vi varierer mellom fiskesuppe, tomatsuppe, potetsuppe eller I går kunne de ansatte på Kaffekruset på Skreia ønske gjes- tene velkommen i nygamle loka- ler. For det har ikke vært noen omfattende flytting av stoler og bord, men kjøkken og utsalgs- disk har flyttet på seg. I Sandberggården er nå Coop Extra i ferd med å bli utvidet, og kafeen har flyttet litt på deler av virksomheten for å få plass. – Mange tror at vi får færre sitteplasser, men når alt blir fer- dig, blir det like mange plasser som før, forteller Hege Valler Alfstad, en av innehaverne. I til- legg har kafeen nettopp fått i stand nye uteplasser. Kafeen har etter omstokkingen fått en langt bedre eksponering av varene, og kafedriverne håper Knut Erik Landgraff knuterik@totens-blad.no

Når ulven herjer i distriktet får det svært store konsekvenser. Det er ille med sau som lider etter å ha blitt angrepet, og det er en voldsom belastning for dyreeierne som finner igjen dyrene sine på denne måten. Vi har merket oss at enkelte mener dette handler om å være for eller mot ulv. Totens Blad har snakket med involverte som har sau selv, eller har vært med på manngarder i aktuelle områder. De tør nesten ikke snakke med avisa, for de føler at situasjonen er så betent, og de frykter ube- hageligheter. Akkurat nå handler denne saken først og fremst om at dyreholderne på Toten er i en fortvilet situasjon som vil få lang- varige følger. Sauen har blitt holdt hjemme, og spist det som skulle bli førsteslåtten. Denne situasjonen får konsekvenser i lang tid framover. Hva skal de for eksempel gjøre når nedgnagde beiter ikke kan benyttes igjen til neste år, på grunn av faren for parasitter? I går kom beskjeden om at Mattilsynet nå godtar slipp av dyr på utmarksbeite igjen. Likevel er det ikke med lett hjerte at saue- bøndene slipper sauen på åsen, men antagelig er de aller fleste nødt til å ta sjansen. Det varsles da også at det blir intensivt vakt- hold. Noen fôrer med rundballer, og noen er øyeblikkelig tomme for beitemuligheter, så da blir åsen det eneste alternativet. Det anslås at 14.000 sauer lokalt har blitt holdt på innmarks- beiter på grunn av ulvens her- jinger. Mattilsynet har vurdert at det har vært for farlig å slippe dyrene, men mener nå det er den beste løsningen, når man ser på totalsituasjonen. Selv om Mattilsynet slipper opp, er det absolutt ingen ønske- situasjon for saueholderne å sende dyrene ut i områder der de risikerer å finne dem igjen døde eller hardt skadde. Nå er det gitt fellingstillatelse på ulv videre noen dager. Fagfolk sier at det er en nesten håpløs oppgave å jakte ulv på barmark. Sporsnø gir helt andre muligheter. Dermed vil det bare være tilfeldigheter som gjør at det eventuelt er mulig å felle ulven. Det kan bli mange våkenetter.

Praten om folkehelsesaken gikk livlig rundt matbordet på stasjonen. Fra venstre ser vi Elisabeth Lae, Marit Hagen, Bodil Johansen og Helene Bekkelund fra frivillighetssentalen i samtale med Torger Jacobsen og Live Narum.

grønnsaksuppe med kromme, gjer- ne kalt fersk suppe. Full av næring for både kropp og sjel, kvitret ser- veringsdamene. Helse i parken I parken var den lokale Østre Toten sanitetsforening på plass side om side med Kolbu sanitets- forening og Balke sanitetsfor- ening, Lions Club Østre Toten, Demensforeningen, FK Toten, Den Norske Turistforeningen og orienteringsløpere fra Toten-Troll. En annen bidragsyter i parken var Friskus IL som spesialiserer seg på aktiviteter for funksjonshem- mede. Friskus i vann Sølvi Simensen og Sigbjørn Sørlie, henholdsvis styremedlem og leder i Friskus IL kunne fortelle at idrettslaget har om lag 130 medlemmer, hvorav mange tyde- ligvis liker å holde et høyere

Seniordansen driver folke- helsearbeid i ordets rette betydning og var selvføl- gelig på plass.

tempo enn gjennomsnittet av befolkingen. Den mest populære aktiviteten sommerstid er nemlig det de kaller «Vannsprut ved Mjøsa». På programmet står både vann- ski og tubekjøring. Den som er litt mindre glad i vann i nese og ører, kan bli med på kanopadling eller vanlige båtturer. – Enten på Mjøsa eller på andre sjøer rundt om på Østlandet, for- klarte Sørlie.

Båten er forlengst sjøsatt og motoren prøvekjørt. – Vi har alt som trengs av vester og annet utstyr. Vi har fullt opp med morsomme aktiviteter til langt ut på høsten. Det er bare å melde seg inn Friskus, lokket Sørlie. Om det ikke var mye vann- aktivitet i området rundt stasjonen lørdag, var det iallfall mye folk. Arrangementet smeltet sammen med sommerdagene på Lena, der det meldes om stort besøk og vel- dig god omsetning i butikkene etter noen fine dager med mye aktivitet. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Synnøve Helene Baarli, Vestre Toten, født 1922, døde 2. juni. Olaf Dotseth, Vestre Toten, født 1923, døde 2. juni. Ester Flikkeshaug, Vestre Toten, født 1934, døde 6. juni. Roger Jensen, Vestre Toten, Toten, født 1927, døde 5. juni. Synnøve Amlien, Østre Toten, født 1928, døde 23. mai. Karin Bakke, Østre Toten, født 1923, døde 8. juni. Marit Bekkelund, Østre Toten, født 1948, døde 7. juni. født 1952, døde 12. juni. Arne Sivesindtajet, Vestre

Åpnet nytt i gamle lokaler

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Hege Valler Alfstad, Åse Kari Kjølseth og Gro Inger Auganes kunne i går ønske velkommen til «ny» kafe på Skreia. (Foto: Jon Olav Andersen).

mange setter pris på det. – I tillegg har vi tro på at vi selger mer av varer som folk tar med seg, slik som for eksempel surdeigsbrød, sier Valler Alfstad.

Kundene var uansett positive til endringene da lokalavisa var innom tirsdag formiddag. – Det har blitt mye finere enn før, var kommentaren fra en av kundene.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with