545502607

=!lE rnst &Y oung

INDHOLDSFORTEGNELSE

1

SIDE

1.

INDLEDNING/BAGGRUND

1

2.

FORVENTET UDVIKLING PÅ INVESTERINGSFREMMEOMRÅDET

3

3.

STRATEGISK UDGANGSPUNKT

6

3.1 Lokaliseringsfaktorernes betydning

6 7 7

3.2 Nye lokaliseringsfaktorer

3.3 Unikke forhold

3.4 Muligheder og trusler

12

4.

VISION

13

5.

STRATEGI

15

5.1 Hovedopgaver i investeringsfremmearbejdet

18 19

5.2 Hvilke mål skal nås?

5.3 Målgrupper

21

6.

SAMMENFATNING AF MÅL OG FORUDSÆTNINGER

22

7.

INFORMATIONSFUNDAMENT

23

7.1 Udenlandske investorer 7.2 Konkurrerende byer

23 30 33

7.3 Hovedstadsregionens erhvervs- og infrastruktur

BILAG

25. november 1992

Made with FlippingBook flipbook maker