S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1895

Tab. 5. Fra 291 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 832 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 243 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Communes voisines

Copenhague

Aider (âge)

Indlagte paa Hospit.

Gjentofte, Lyngby, Søllerød

Kvarterer (Quartiers)

Fra 15-65 Aar

Over 65 Aar

aO >>

Blaagaards-i kvarteret t

« £ ai O a -S s e

S .2 s

Fra 0— 1 Aar | Fra I — 5 Aar

M fi a> o 1-5 < 3 «

■tíaS s

a fe S

Valby

3

j yngre Del Gammel- holm < « 03O.

Frederiksberg Utterslev

Sundbyerne

Morbi epidemici.

P o

Ialt (Total)

Voldkvarteret

Østerbro

Blegdams­ kvarteret

Nørrebro

St. Annæ-

Vesterbro

Fra 5— 15 Aar

Vestl. Del

Vester Kv.

Strandvejen

Kvinder

Kvinder

jGamle Bys

1Bheden og Havnen

1. 2.

î. 2. 8. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Variolæ ...................... D ysenteria...................... Cholera asiatica . . • Typhus exanthematicus Febris typhoidea . . . Meningit. cerebrospin epiden Diphtheria . . • ■ Croup . . S ca rla tin a ...................... M o rb illi........................... I n flu e n z a ...................... V a r ic e llæ ...................... . . Febris puerperalis . Erysipelas . . . . . Febris rheumatica . . Pneumonia crouposa Tracheo-Bronchitis . . Bronchopneum & Bronch. ca] Angina tonsillaris . . . Cholerine & Catarrh, int. acu Sum ...................... 25. Ulcus venereum . . . . . 26. Syphilis acquisit. (e coït, imp.) 27. Syphilis (acquisit.) insons . 28. Syphilis congenita . . . . 29. S c a b ie s ...................................... 30. Delirium tremens...................... Total Tussis convulsiva Angina parotidea Febris intermittens 24. Gonorrhoea . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 23.

- .

- -

-

i

l -

-

- -

1 -

1 4 -

8 6

1 1 4 2 -

5.

.

• -

- -

- .

-

-

-

-

- .

-

.

-

-

. . - -

_ 6

-

-

-

3 2 1 1

23 H i

6 1 1 3 3 1

8 8 1 6 -

7. 8.

5 *

- .

-

-

-

-

-

1 1 - 2 3 5 - -

2 1 1 2 .

8 6

2 6

-

- -

1 1 -

1 -

1 4

18 13 2

13 3

1 9.

4 9 3 2 .

1

2 - * .

2 -

10.

-

_

1

11 11.

4

. - -

-

.

.

.

1 2 1

4 2 -

11 - 22 2

2 .

12.

6 5

1 1

1

. .

. -

. 13. - 14. . 16. . 18 - 19. 15. - 17.

5 1 3 1 7 1 1 1 .

12

2 17 2 1 .

-

-

-

-

-

-

-

1 -

2 -

1 1 -

2 .

.

-

-

-

. - -

-

1

1

-

-

-

-

.

. -

1 - 1 1

1 -

1 . l - 1 -

5 1 7 - 26 4 15 4

2 1 -

5 -

-

-

.

-

- -

1 -

1

2 1 -

2 o _ - 3 14 8 1 -

-

-

2 3 2 - 2 3 1 4 2 3 4 - 1 2 1 1 1 1 1 3 - o fj 4 o 3 3 3 1 6 10 15 8 12 26 24 20 28 12 13 25 50 1 - 1 - - 4 - -

2 .

-

2 - 4 .

2 2 2 o 2 2 - 26 67 35 43 52 8 12 243 - 9 9 4 2 1 1 3 29 4

53 - 26 4 3 20.

3 1 - 21. 7 5 2 22.

o - 35 . 14 -

2 13 47 21 60 1 2 146 17 1 4 14 4 12 16 3 30 16 14 8 10 15 - 8 2 2 23. 60143 124 116 172 15 25 655 68 3 25 56 21 32 65 51 83 58 56 38 59 110 1 ■ 145 4 53 16 19 17 9 7 17 29 2 8 89 - - 6 9 3 7 6 8 8 5 5 4 12 16 -

.

■ m 24. - 2c.

2 35 13

50 14 1

2 1

m

.

-

4

4 -

2

-

-

13 6 1 1

19 8

26. 27. 28. 29.

- -

-

-

.

-

2 -

-

7 1 12 8

1 1 4

1 -

.

12

1

-

-

- 30.

" ’

60 144 127 185 192 16 25 749 99 * I II n i IV V V I V II V III IX X X I X II

150 -

° 53 16 19

* Influenza 83 Tilfælde, paa Hospitalet -. ** Anmeldelse udebleven. Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsaai'Sagei* og Aldersklasser (Toutes les causes de décés).

=8 f e X! 01 . S'S S g S < d 3 a ‘Si

I1U 3 S eS & * ° « F—( . OQ S 4CÖ; D tí . '

a V T3 'fe

S i

.2

03 G

.a

Jtí . O -M OQ

p , G fe O E S U C/J »ti

o

fe a G si H O

fe

fe ! fe

SS

2 2

1 ! 2

0—1 Aar . 1—5 Aar . 5—15 Aar . 15—45 Aar 45—65 Aar 65—80 Aar Over 80 Aar

29 6 4 17 16 13 7 92 49 43

5 1 1 ! 4 1 ! 1 - 2

- 1

5 11 8 2 1 j 4 2 ¡U

2 ! 9

8

3

i 2 I 2 ! 1 ' i i ! i

41 1

Tilsammen

1

1 i ! -

4 -

- 3 ¡ -1 3

Mandkøn Kvindekøn

2 i 1 2 - 2 2

2 j 4 - 5

4

1 4 ! 2

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende iiye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

. tí tí a 1 03 a? aa o3a? S M ^ o © ■a a « ®

-3 so G •r g £ s o; « fe X

a ’fe s bc 2 ° ® S 2 8 8 -S a ^ i •p,æ & ® © ® a’s fe a f o o o ^ 1/2a

a +3 i S g ' s a b o3 S U S ^

s er1O) ji

Oí . bjj 03

® g fe & tí *■515 ti. fe

-*Z «j 03 O I* CQ ö o » ® .

■S.s XI -Oco O ’S 'S fe &03 O «'I, s «

fe

fei CQ *3 'S 3 fe CO

o . o ® S feft b ® 03 . g i

o tí ÄCJ OC/J o

Í3 fe

f e 'l

® 2 p

O) ai =3 a g 3 ¿■ s

b fe

I « 03 > fefe

en ,jQ

M & bcSB

¿8<8 ca 3 a tí ÎH

co .Otí

8*1

W g

I I j S

fe

au

<5

M

fe

17

i l

41

P. M. KeUers Bogtrykkeri. Kjøbenhavn,

Made with