S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1895

Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

K j ø b e n h

* 8 8 * ---------

Balletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Ville de Copenhague.

1 ^ 0 : 5 .

Tyvende Aargang .

N r. 1—52.

— .>§gK.-

P. M. Kellers Bogtrykkeri. Kjøbenhavn.

Made with