עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

2018 אפריל | ניסן תשע"ח | 113 גיליון

ד"ר אילנה ניסקי

פרופ' יובל שחר

פרופ' אילן דינשטיין

ד"ר נעמה עצבה-פוריה

ד״ר אבי יצחק

אנו מכריזים בזאת חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה משלבים רגעים מכוננים בחייהם 19-10 עמודים | יום העצמאות שלי | של המדינה 70- עם יום הולדתה ה

2018 אפריל | אייר תשע"ח | 113 גיליון

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker