Kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager 1775_I