מכללת ותיקי עמק יזרעאל תשע"ז 2016-2017

האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

המכללה

‡˜– ƒ ‡ƒ ƒ‡ —Š  –— Œ‚

‡•‡˜ƒ ˜ŠŠ‰Œ Š~–„‡ •Œ

Š„ ‹‚ƒ— ‡•‡Œ Š— ‚–‰„Š ˜—•ƒŒ ƒ„ ˜–ƒ…

צילום: מרינה פרומן לוי

Made with