דף לחבר 27.1.2017

נווה אילן מושב שיתופי ל ה תיישבות חקלאית בע"מ ד.נ. הרי יהודה מיקוד 90850

לחברים ו ל תושבים של

ום,

סיכמנו בהצלחה את שנת ). תושבים עמדנו ב יעדים שהמזכירות קבעה. הצעות ההחלטה שהובאו לדיון ואישור המזכירות והאסיפה זכו לתמיכה רחבה מאוד. שמרנו על מסגרת התקציב , פעלנו להיטיב עם החברים והתושבים בכל נושא ועניין שיכולנו ו קיבלנו החלטות משמעותיות לטווח רחוק. ה המזכירות פעלה גם במרחב הציבורי והקהילתי, בתיאום עם הוועד המקומי, כדי לתת פתרונות נקודתיים ותכנוניים במימון ו ב ביצוע מלא של האגודה. המזכירות תוסיף לפעול בתיאום, במטרה להתמיד בתנופת העשייה ושיפור פני המושב בכל תחום אפשרי תוך ראי י ת הכלל והקהילה כולה בפרט. התחלנו את שנת 2017 עם תקוות גדולות להמשך תנופת העשייה. עד ערב פסח בכוונת י להשלים את המשימות הכלכליות וה, קהילתיות חברתיות שעומדות על 2016 . (במזכירות , באסיפה הכללית ודיווח כתוב לחברים לו

הפרק.

כלכלה , קהילה וחברה אבני הדרך שבה צעדנו יחד כקהילה גדולה אחת ,

לנו לחשוב בגדול ולהיערך לקבלת

ות מאפשר

החלטות משמעותיות נוספות שחלק ניכר מהן משותפות לכלל התושבים. היה ש התהליך עד כה היה מובנה ומסודר . התחלנו את הפעילות ע"י בחירה של צוות קרקעות שמיין והעביר דו"ח לעיון למזכירות. המזכירות פעלה להקמת מועצה לתכנון ,אב בה נטלו חלק כ -35 הפורום היה פתוח והדיונים היו אינטנסיביים. הליווי היה בהדרכת אנשי מקצוע. צוות מקצועי מצומצם שקד על גיבוש תכנית אב קיבל ו את ברכת המועצה לתכנית אב והחברים פרטב . מתכנית

חברים.

Made with