New-Tech Magazine | April 2020

News 60 COMPONENTS 70 TEST & MEASUREMENT 72 MOTION 81 POWER SUPPLY

תוכן עניינים

LATEST NEWS 5.0 בדרך לתעשייה

14 22 26

חינוך מרחוק דורש גמישות חסרת תקדים

28 משחררת את העוצמה שיש לאינטליגנציה המלאכותית לתחום שירותי הבריאות Xilinx 32 מדפסות התלת מימד מגוייסות למאבק בנגיף הקורונה 34 נקודת המפנה של הבריאות המקוונת 36 ?)Digital thread( מהו חוט דיגיטלי 38 אתגרים במערכות מדידה לבקרת שבבים, ברמת דיוק תת-ננו-מטרי 42 GNS ) גבוה ליישומי Q( מסנני מהוד קרמיים בעלי גורם איכות 48 מעלים הילוך לטכנולוגיית סוללות מוצקות 2020 - יום הסוללה 52 "לכווולם" - התקדמות מרשימה בהנגשת יישומי אינטליגנציה מלאכותית לאוכלוסייה רחבה AI 54 טיפים ליישום מוצלח של אסטרטגיית אבטחת סייבר 5 56 LIFE STYLE 58 OUT OF THE BOX

60 חדשות 82 אינדקס

בימים אלה אנו מבצעים מבצע עדכון תפוצה למגזינים .2020 שנת אנא מלא פרטייך בלינק המצורף על מנת לקבל את המגזין המודפס / הדיגיטלי.

www.new-techonline.com/SUB

המגזין מופץ ללא תשלום לעובדי ענף ההיי-טק והאלקטרוניקה, התעשיות הביטחוניות, האקדמיה ומשרדי ממשלה

מנוי מותנה בהרשמה מוקדמת ובאישור החברה לאחר אימות פרטים ובהתאם לכמויות המופצות *

13 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker