New-Tech Magazine | April 2020

חינוך מרחוק דורש גמישותחסרתתקדים בתשתיותהמידע

Infinidat , מאת: ערן בראון

מ

את מספר הלומדים בממשק מסוים של למידה מרחוק, התשתיות יגדלו יחד איתו. בין אם בשל אסון חלילה, או בשגרה, בשל אימוץ יישומי חינוך חדשניים, שדורשים משאבי מידע גדולים, תשתית המחשוב חייבת לאפשר יכולת לגדול ולקטון בקלות, במהירות וביעילות לפי הצורך. גם בתחום החינוך, כמו כל תחום אחר, היכולת לגדול ברגע האמת מוגבלת על ידי תשתיות המחשוב. ההנחה הרווחת ש"כשנצטרך נוכל לקנות" פשוט אינה ריאלית. מערכות החינוך הן (ברובן) ממשלתיות וממוסדות ולכן אינן ערוכות להרכשה מהירה של תשתיות. במקרים רבים, רכש של תשתיות אחסון מידע דורש יציאה למכרז מקיף של מאות אלפי דולרים. במצבי משבר, כמו זה שפוקד אותנו כיום, נוספות לקושי זה גם הגבלות של סגירת גבולות, הגבלת תנועה, היעדר כ"א מקצועי וטכני להתקנה וכדומה. מערכות החינוך כיום אינן יכולות להגדיל את משאבי המחשוב שלהן מהר מספיק כדי להיענות למצב חירום, בין אם הוא רפואי או ביטחוני.

של משימות, דרך בנייה סיפורית אינטראקטיבית של נושא לימודי ומשימות שיתופיות וכלה בעיצוב תכנית עבודה אישית לכל תלמיד. תחום זה הלך וחלחל וזכה למקום של כבוד במוסדות חינוך רבים ברחבי העולם ובישראל, כשרבים טוענים שביום מן הימים הוא עשוי לשנות את תפקידו של המורה ואת דרך ההוראה המסורתית. הדרך לשינוי מהפכני בתרבות הלימודים עוד ארוכה, אך המשבר הנוכחי לקח אותנו צעד אחד גדול קדימה. צעד, שחייב להוביל אותנו לשינוי בתפיסה הרווחת לגבי תשתיות המחשוב התומכות בלמידה מרחוק – מתשתיות רובסטיות וקשיחות, לתשתיות גמישות המאפשרות גידול לפי דרישה. כפי שראינו, תשתיות המחשוב התומכות בלמידה מרחוק, חייבות להיות ערוכות להפתעות ולעליה פתאומית בדרישה לנפחי מידע. הפעילות החינוכית, שכולנו נחשפנו אליה לאחרונה, דורשת נפחי מידע אדירים, כדי לתמוך בכל היישומים, קבצי הוידאו הכבדים, המטלות והמידע שיש לשתף בין התלמידים והמורים. ככל שמעלים

שבר הקורונה העולמי הביא לקדמת הבמה את תחום ה-

, המאפשר למידה וחינוך מרחוק eLearning באמצעות שירותים מקוונים. הילדים (ואנחנו, אין ברירה) נעזרים כיום במגוון פלטפורמות, החל מפלטפורמות לתקשורת וידאו, שמאפשרות מתן שיעורים מהבית, דרך פלטפורמות לשיתוף קבצים וכלה בפלטפורמות ריכוזיות לדחיפת מידע וחומרים לתלמיד. הטכנולוגיה היתה קיימת גם בעבר, אך השימוש בה היה מזערי לעומת השימוש הרחב שנעשה בה כיום. אם יש דבר טוב שהופק מהמשבר הזה, הרי הוא שהוכחנו את יכולתנו לקיים שגרת לימודים, גם אם לא מלאה לחלוטין, בשעות משבר ויותר מכך – למדנו מה נחוץ טכנולוגית מבחינת תשתיות המידע, על מנת לאפשר זאת ביתר שאת בעתיד בימי שגרה. – ההבטחה eLearning והצורך התשתיתי התפתח בשנים eLearning תחום ה- האחרונות בקצב חסר תקדים. הכלים המוצעים כיום מספקים חוויה ייחודית וחדשנית, החל מגיימיפיקציה (משחוק)

New-Tech Magazine l 26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker