New-Tech Magazine | April 2020

C Components Electro Optic & Camera Packaging & Producti

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Motion

Motion

Motion Automotive Componenst Fanuc.- ו Yaskawa הקרוב גם 50 הרזולוציות האפשריות מגיעות עד כדי ננומטר. לפרטים נוספים: אבי יעקבי Computers

Motion

Communication

של אנקודרים לינאריים איכותיים, פיתח לאחרונה קו מוצרים חדש הכולל אנקודרים טבעתיים אבסולוטיים או אנקרמנטלים. הטבעות מגיעות בשני אופנים: טבעות גמישות או טבעות קשיחות. הטבעות הגמישות ניתנות להדבקה על כל משטח סובב ומתאימות למדידת זוית ברזולוציה גבוהה. 360° של עד הטבעות הקשיחות מגיעות בקטרים מ"מ. עובי 330 מ"מ ועד 60 שבין מ"מ ומאפשר הידוק הטבעת 10 הטבעת באמצעות ברגים לתוף או לציר הנמדד. הרזולוציה הקוית המתקבלת בטבעות 0.04 ננומטר, כ 50 אלו גבוהה עד כדי שניה בטבעת הגדולה. יתרונות האנקודר האבסולוטי על פני האנקרמנטלי הוא בכך שבכל מצב, האנקודר יראה בזמן אמת את המיקום המוחלט של האלמנט הסובב, ללא

RSF אנקודר לינארי אבסולוטי המיצר Heidenhain מקבוצת RSF היצרן מגוון אנקודרים לינאריים, יצא לשוק עם אנקודר לינארי אבסולוטי. האנקודר מאפשר קבלת מיקום אבסולוטי של המערכת בה הוא מותקן שכן לכל מיקום על הסרגל יש כתובת המזוהה על ידי הראש הקורא. יתרונותיו הבולטים של אנקודר זה הינם homing אין צורך באינדקס לזיהוי מטר 10 מהירות תנועה גבוהה של עד לשניה. backlash האנקודר הפתוח חופשי מ ומחיכוך ומאפשר תנועה לאורך זמן ללא תחזוקה. מימדיו הקטנים של הראש הקורא והסרגל מאפשרים שימוש במספר רב של ישומים לצורך קבלת מיקום. היצרן מאפשר שימוש במספר ממשקים לצורך קריאת האותות מהאנקודר וביניהם: ובעתיד Endat, Panasonic, Mitsubishi

073-2000202 054-4923332 avi@medital.co.il מדיטל היי-טק

אנקודר טבעתי אבסולוטי/

RSF אנקרמנטלי

, מקבוצת RSF היצרן האוסטרי , המיצר מגוון רחב HEIDENHAIN

COMING SOON!

Sensors Day

The Annual Conference for Sensors Technologies

Pavilion 1, EXPO Tel Aviv | 10:00-15:00

For submitting a callout for lectures and sponsorships: Tomer@new–techmagazine.com

For more information and registration: www.new-techevents.com ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה. הכניסה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת, אישור החברה המארגנת והצגת תעודת עובד

77 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker