traveltech2019

חברים יקרים,

אנו שמחים להשיק את הקטלוג הראשון המציע לחברי ההתאחדות מגוון חיבורים ישומיים של סוכן הנסיעות ליוזמות טכנולוגיות בתיירות, ולחברות סטארט אפ העוסקות בפיתוח יוזמות המסייעות ותומכות לסוכנים, למארגנים וכמובן - ללקוחות. גם הלקוחות הכי נאמנים שלנו נמצאים באינטרנט, במדיה החברתית ובאפליקציות, אז למה שלא נתוודע מקרוב לטכנולוגיות חדשות, ובמקום לראות בהן משבשות, נאמץ אותן ונטמיע אותן בעבודה המקצועית הייחודית לסוכני הנסיעות, בארץ ובעולם. מחקריםמראים כי הלקוחותמחפשיםקשר אנושי, וכשלקשר הזה - מקצועי ואנושי - מתלווה גם טכנולוגיות חדישות, נוצר ערך מוסף ללקוח, וכמובן גם לסוכן. התאחדות משרדי הנסיעות מחויבת לעתיד הענף, ועוסקת רבות בהנגשת מידע, השתלמויות ועדכונים בעניין התפישה המקצועית העתידית של הנסיעות בפרט וענף התיירות בכללותו. אנו נמשיך להציע לחברים יוזמות חשיבה חדשניות, בד בבד עם טיפול במשימות המקצועיות השוטפות, אך בלתי שגרתיות, בענף המרתק שלנו. בהזדמנות זו ברצוני להודות לאיתי גרין ולקהילת הטרוול טק על שיתוף הפעולה זו השנה השנייה ברציפות. ולכם, חברים יקרים, אני קוראת לאמץ את הטכנולוגיה על מנת שנמשיך לתת ללקוחותינו את השירות המקצועי והטכנולוגי ביותר.

בברכה, חני סובול מנכ"לית

2

Made with FlippingBook Annual report