Onsdag 06. januar 2016

2

Onsdag 6. januar 2016 •

Med nettbrettet på vasketralla Det er mange år siden

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Billig livs- forsikring Dessverre endte 2015 med boligbranner her hos oss lokalt. Hvert år går brannvesenet ut før jul og advarer mot at det er ei brannfarlig tid som står for døra. Statistikken viser at det er slik, og litt for ofte får vi erfare at dette er realiteten. Så også denne gangen. Ser en på tallene samlet inn i hele landet, var det tross alt en gledelig utvikling i året vi har lagt bak oss. Langt færre omkom i branner her til lands. Det er en fin utvikling, selv om det er tra- gisk at liv likevel går tapt. Når brannvesenets folk står fram i avisa i begynnelsen av desember, snakker de alltid om hvor viktig det er å sjekke at røykvarsleren fungerer som den skal. De minner om hvor viktig det er å skifte batteri. Vi har hørt dette budskapet år etter år. Kanskje er det slik at disse stadi- ge påminnelsene nå i stadig større grad bidrar til at folk ikke omkommer i brennende hus. Det er jo så enkelt. Røykvarslere er påbudt, men er samtidig den billigste livsforsik- ringen du kan ha hjemme. Hoppet du over batteribyttet i desember, i julestresset, er det på tide å ta jobben nå. Hatten av for Gangnes Et tulleuttrykk har glidd inn i språket etter noen sportslige utskeielser: Vi bøyer oss dermed i hatten. Det vil si, vi tar både av oss hatten og bøyer oss i støvet for det KKs Kenneth Gangnes har vist fram i hoppbakken i vin- ter. Det er beundringsverdig å se at han nå har slått gjennom for fullt, etter år med skader og opp- trening. Kenneth Gangnes har vi skrevet om mange ganger her i Totens Blad, men nå er det plut- selig langt flere enn lokalavisas lesere som vet hvem den sym- patiske kolbuingen er. Det skal en rolig totning til for å takle presset. Akkurat det ser ut til å gå bra, hvis vi ser på de siste dagers plasseringer på Kenneth. Uansett hvordan det går i dag, er navnet hans prentet inn hos alle hoppinteresserte etter denne utgaven av hoppuka. Flott gjort, bare for å gjenta det.

renholderne på Steffens- rud brukte bøtte, klut og grønnsåpe. Teknologien har overtatt, og nå styres arbeidsdagen med noen tastetrykk. Vi er nok ubeskrivelig gammel- dagse, vi som fortsatt vasker gol- vene hjemme med sjenerøse mengder grønnsåpevann, en skvett salmiakk og et utslitt håndkle. På Steffensrud rehabiliteringssenter er det 6.000 kvadratmeter som skal holdes rent, og da er det bare de nyeste og mest effektive metodene som gjelder. – Vasker du med mye vann, blir skitten liggende, sier Kate Engeli Malterud, som har 20 år i jobben som renholder på Steffensrud rehabiliteringssenter bak seg. Hun har fagbrev som renholdsoperatør, og vet hva hun snakker om. Det skal være mest mulig tørr rengjø- ring, dersom det ikke er snakk om flekker som må bløtlegges, forkla- rer hun. Nyvinninger Derfor sprayer kollega Mette Ødegård en blanding av rengjø- ringsmiddel og vann på golvene, og mopper av. – Vi skifter mopp mange gang- er hver dag, en gang for hvert område, sier Ødegård. Moppene går i vaskemaskina. Likedan er det Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Mette Ødegård, renholder på Steffensrud rehabiliteringssenter, krysser ut det nyvaskede rommet på oppgavelista på nettbrettet.

med støvklutene. De er av mikro- fiber, og renholder Ann-Louise Karlsson har et helt lager av dem på vasketralla. De brukes først og fremst sentrifugetørre, og i stedet for å vris opp i vann, blir de vasket i maskin igjen når de er blitt skit- ne. Det er mange år siden renhol- derne gikk over til denne måten å vaske på, og langdryg korridor- mopping er også en saga blott. Her brukes maskin til å vaske gol- vene, både bedre for golvene og for dem som gjør rent, mener Malterud. Nylig kom enda en nyvinning på vaskefronten, og Steffensrud er blant de aller første i Oppland til å ta den i bruk. – Nå har vi fått nettbrett på tral- lene, forteller Ødegård, før hun tar nok en svingom med moppen inne på ett av beboerrommene. Hun synes arbeidsdagen blir enklere når den administreres elektronisk, og det er nettopp det som er hen- sikten. Bedre oversikt – Vi leste om St. Olavs hospital i Trondheim, som hadde fått denne ordningen, og fant ut at vi ville 1933, døde 11. desember. Pauline Olga Blåvarp, Vestre Toten, født 1924, døde 9. desember, Eva Dølbakken, Vestre Toten, født 1924, døde 15. desember. Else Marie Frydenlund, Vestre Toten, født 1943, døde 13. desember.

Anne Grethe Fredrikstad, Ann-Louise Karlsson, Marianne Skartlien, Kate Engeli Malterud og Mette Ødegård trives med job- ben som renholder på Steffensrud rehabiliteringssenter, og har tatt imot nyvinninger i faget med glede.

prøve det, sier Bjørg Kjeserud, som er leder for renhold, resep- sjon og booking på Steffensrud. Hun viser fram programvaren som Steffensrud nå har kjøpt lisens på, og forteller at alle de seks renholderne har en ipad på tralla. Der finner hver enkelt sine arbeidsoppgaver, som rullerer for å gi variasjon i jobben. Det er også enkelt å fordele ekstraopp- gaver, merke av hva som er utført og gi tilbakemeldinger i pro- grammet. – Vi tok i bruk systemet 19. oktober, forteller Kjeserud. Hun Jon Grøtberg, Vestre Toten, født 1946, døde 11. desember. Nicolai Sivesind, Vestre Toten, født 1926, døde 22. desember. Bård Svendsen, Østre Toten, født 1959, døde 5. desember. Harry Borgen, Østre Toten, født 1931, døde 16. desember. Ester Grønlien, Østre Toten, født

synes så langt at systemet er tids- besparende, og at det gir sikrere kommunikasjon mellom ansatte og mellom ansatte og ledelse. Rehabiliteringssenteret får også god oversikt over hvilke pasient- rom som er klare til innflytting og hvilke som trenger en vask, og dersom spesielle tiltak mot smitte skal iverksettes, er det enklere å sikre at alle får beskjed. De ansatte har tatt nyvinningen godt imot, mener Kjeserud. – De har vært veldig endrings- villige og sier de er veldig for- nøyde, sier Kjeserud. 1921, døde 15. desember. Kjell Brynjulf Jensen, Østre Toten, født 1933, døde 15. desember. Pål William Huset Nereng, Østre Toten, født 2015, døde 2. desember.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Kari Gro Finstad, Vestre Toten, født 1944, døde 9. desember. Oddlaug Fjeld, Vestre Toten, født 1921, døde 9. desember. Torgeir Udahl, Vestre Toten, født 1951, døde 14. desember. Kjell Viken, Vestre Toten, født utfordrende enn å svinge mop- pen. Her gjør hun rent i korri- doren med maskin. Kate Engeli Malterud har fag- brev i renhold, og bekrefter at jobben hennes er langt mer

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with