Onsdag 06. januar 2016

de, faktisk flere minutter. Det går med andre ord mot vår og lysere tider, hvis vi legger den positive sida til. Egentlig så er jo dette mye hyggeligere å tenke på enn alle de feite ribbekaloriene og annet som gir samvittigheten en dårlig start på det nye året. Så vi velger å skrive om våren. Det er nesten så vi kjenner lukten av blåveis og ulovlig bråtebrenning allerede.

være å skrive om dette temaet i år. Det er det jo så mange andre som gjør, blant annet ukebladene. De har iallfall grunn til å ha dår- lig samvittighet, som øste på med kakeopp- skrifter før jul. Nei, vi skal ikke nevne dette med et ord. I stedet skal vi heller snakke om hvilke andre ting som dukker opp i januar. Slik som de optimistiske kommentarene fra venner og kolleger. Om at nå har dagene økt på i leng-

Så var det januar. Den måneden kommer fort og brutalt etter desember. Og på denne tida skriver vi alltid litt om hvor mye de fleste av oss sikkert har spist i jula, og hvor dårlig samvittighet vi har for det. At nå bør kanskje enkelte ta seg en joggetur en kveld? Iallfall gå en liten runde? Eller foreta en panikkinn- melding på treningssenteret? Vi innser at det kanskje er medias oppgave å bidra til folkehelsen. Likevel velger vi å la

Onsdag 6. januar 2016

• Siden sist

Takket vertskapet for uvanlig god service

I høst gjennomførte Østre Toten Røde Kors hjelpekorps og politiet to leteaksjoner på Totenåsen. Begge gang- ene fikk de så god ser- vice på Torsætra at hjel- pekorpset og politiet ønsket å takke spesielt. Derfor troppet to representanter for Østre Toten Røde Kors hjel- pekorps opp på Torsætra en morgen rett før jul, samme dag som driverne av serveringsste- det ryddet opp og vasket rundt etter sesongen. Med seg hadde de også en hilsen og takk fra politiet, som dessverre ikke hadde anledning til å bli med, grunnet sykdom. – Vanligvis under slike aksjo- ner tar vi selv hånd om forplei- ning ved å sette opp hvile- og mattelt. Men i forbindelse med Odd Martin Hesjadalen oddmartin@totens-blad.no

de to leteaksjonene på «åsen» i høst, lå Torsætra beleilig til i forhold til leteområdet, så der- for ble stedet valgt som base for letemannskapene, forteller korp- sleder Øystein Hatterud. Sammen med hjelpekorpskol- lega Rita Bakkelund Bekk hadde han tatt turen til Torsætra for å takke for uvanlig god for- pleining. Brettet opp ermene De to fikk ikke fullrost Ingunn og Frode Skogstrand for hvor- dan de trakterte og behandlet de 60 - 70 letemannskapene som plutselig dukket opp på stedet. – I slike tilfeller er det en selvfølge at vi stiller opp og hjelper til. Mat har vi alltids nok av i kjølerommet, så det var bare å brette opp skjorteermene og jobbe slik at de fikk mat i skrotten etter flere timers inn- sats, sier Frode. Ekteparet bor på stedet. Det var ikke nei i deres munn da hjelpekorps og politiet spurte om å få «slå leir» på Torsætra.

Med blomster og konfekt takker Øystein Hatterud og Rita Bakkelund Bekk i Østre Toten Røde Kors hjelpekorps Frode og Ingun Skogstrand for deres uvanlige gjestfrihet og gode mat etter to leteaksjoner på Totenåsen i høst.

I tillegg til Østre Toten Røde Kors hjelpekorps og politiet, var også mannskaper fra Sivilfor- svaret og Norsk Folkehjelp med på aksjonen, og fikk også for- pleining. Uvurderlig gjestfrihet – At de uten videre åpnet dørene for oss og serverte full middag til oss, er helt fantastisk og uventet, sier Rita.

– De to viste en uvanlig stor gjestfrihet. Uten Ingunn og Frodes innsats hadde vi nok ved disse to leteaksjonene sittet i bilene og spist brødskivene våre der, legger Øystein til. – Det skulle bare mangle at vi ikke stilte opp ved slike anledninger, sier Frode, som ikke vil gjøre noe stort nummer ut av det hele. – For oss var det veldig godt

å kunne komme inn og få var- met oss etter timer i skogen og ulendt terreng. De bidro i hvert fall til at begge aksjonene i høst ble så vellykkede, mener Øystein Hatterud. Nå har driverne på Torsætra tatt sommerferien sin i januar, for om sommeren blir det ikke

tid til det. Derfor er stedet stengt til i begynnelsen av februar.

XL-Bygg Toten Tre til Søndre Land

XL-Bygg Toten Tre overtar Maxbo Hov, det skriver bygg.no. Ifølge nettstedet har byggevare- kjeden hatt ambisjoner om å bre seg i Søndre Land siden de ble en del av XL-Bygg i 2013, og nå

tar de over driften av Maxbo i Hov fra 1. februar. – Vi vil satse tungt på trelast, tyngre byggevarer og festemidler på Hov. Det er noe begrenset plass i anlegget for trelast og

tyngre byggevarer, men dette vil vi kompensere for ved å utnytte distribusjonen fra anlegget på Kolbu, sier styreleder John Henry Bjerke til bygg.no. XL-Bygg Toten Tre, som for øvrig eies av Toten Almennings- lodd 1, skal bygge om butikken, som blir en av XL-Byggs 80 butikker i Norge.

Ingen forlater Torsætra uten servering. Etter takkeord og gaver var Ingunn klar med kaffe og julebakst til Frode og de to hjelpekorps- medlemmene.

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

T lf. 61 100 100 Hunnsvegen 5, 3. etg gjoviktannlegesenter.no resepsjon@gts.nhn.no Vi kan hjelpe deg med din tannhelse.

Made with