מועצה אזורית חבל מודיעין - אגף רווחה וקהילה - 2016