Onsdag 27. april 2016

2

Onsdag 27. april 2016 •

Fikk høythengende pris for oppgave Barkahoum Faid er

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Helse for framtida

I forrige uke presenterte juryen for- slaget til Østre Totens nye helse- og omsorgssenter. Det var veldig spennende og annerledes. Dermed er denne storsatsingen innen helse og omsorg kommet et steg videre. Det er en del som ytrer seg som gir uttrykk for at de ikke forstår at kommunen har penger til en slik investering. De får mene hva de vil, men det er ingen tvil om at både Østre Toten og andre kommuner står overfor store utfordringer i denne sektoren i årene som kommer. Vi blir stadig eldre, og befolkningsutviklingen er slik at det i løpet av få år vil være et stort behov for gode omsorgstil- bud. Derfor må det satses nå. Går alt etter planen, skal det nye senteret stå ferdig i siste halvdel av 2019. Driftsløsningen betegnes som optimal. Her er det lagt vekt på velferdsteknologi og effektiv drift. Når befolkningen blir stadig eldre, kan det også bli krevende å bemanne institusjonene. Mange hender må ta tak også i framtida, trolig må en del av arbeidskraften komme fra andre land. Et helse- og omsorgssenter skal ikke bare skreddersys for beboerne, det er også mange viktige hensyn å ta med tanke på de som skal jobbe der. Politikerne diskuterte heftig en stund, før de fikk bestemt seg for hvor mange plasser det nye helse- og omsorgssenteret skulle få. Det blir 110 plasser. Løsningen som nå er valgt gjør det enkelt å bygge på. Antagelig kan en utvidelse tvinge seg fram før enn det er mulig å forutse nå. Kommunene skal i større grad ta ansvar for sine egne. Verdifulle sykehusplasser skal forbeholdes de som virkelig er syke, sier samhandlingsreformen. De som er friske nok til å skrives ut, skal ikke ta opp senger ved sykehusene. Kommunene har dermed fått et langt større ansvar enn det vi tradi- sjonelt har sett, og denne satsing- en i Østre Toten er helt nødvendig. Ærlig politiker Ordføreren i Vestre Toten sier han er mot kommunesammen- slåing. Mange sier de reagerer på at han forteller dette. En ærlig politiker, det skulle ta seg ut.

læreren som ikke godtar at mange yrkesfagelever er skolelei og faller fra. Hun ville finne ut hvor- for, og nå har hun fått høythengende pris for arbeidet sitt. Barkahoum Faid (55) fra Gjøvik fikk sjokk da hun fikk sensur på masteroppgaven sin i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark i vinter. Det var en blank A. – Jeg hadde vært fornøyd med en C, sier Faid. Hun synes det har vært krevende å skrive en masteroppgave på norsk, for det er fransk som er morsmålet hen- nes. Faid kommer opprinnelig fra Algerie, og var innstilt på at det ville bli vanskelig å uttrykke seg på et akademisk høyt nivå på sitt andrespråk. I februar ble Faid likevel tildelt Engenprisen for fremragende masteroppgave, som første tospråklige kandidat, og som før- ste kandidat som har levert opp- gave fra videregående opplæring. – Det tok noen dager å lande etter at jeg fikk vite det. Jeg er selvfølgelig veldig glad, sier Faid, som har skrevet om et tema Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

viktig, og fellesfag som norsk og engelsk må yrkesrettes. Dessuten må lærerne få være lærere. De har for mange administrative oppgaver, sier Faid. Faid går over i ny jobb ved Fagskolen på Gjøvik når hun har fulgt Raufoss-elevene sine ut inneværende skoleår. Sivilingeniør Barkahoum Faid mener det er nødvendig med endringer i skolen for at færre elever skal falle ut av videregå- ende skole. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Anders Dyrud, Vestre Toten, født 1928, døde 7. april. Gerd Henriksen, Vestre Toten, født 1921, døde 10. april. Bjørn Oddvar Lerudjordet, Vestre Toten, født 1928, døde 12. april. Øystein Gihle Raddum, Vestre Toten, født 1947, døde 13. april. Judith Steffensen, Vestre Toten, født 1930, døde 14. april. Gunnar Westheim, Vestre Toten, født 1929, døde 8. april. Lilly Agnethe Alund, Østre Toten, født 1935, døde 12. april. Arvid Hammerstad, Østre Toten, født 1940, døde 12. april. Inger Marie Lyberg, Østre Toten, født 1924, døde 12. april. Ester Olsen, Østre Toten, født 1930, døde 13. april. Oddbjørg Johanne Olsen, Østre Toten, født 1926, døde 7. april. Marion Sandhaug, Østre Toten, født 1928, døde 14. april.

svake yrkesfagelever som gene- relt er lei skole, og hun har sett mange som har falt fra. – De er ikke motivert, og jeg måtte finne en løsning. Jeg ville lære å tilpasse meg elevene mine, sier Faid. Løsningen ble å ta mer utdanning, og masteroppgaven hun har skrevet, handler om hvordan yrkesopplæringen bør organiseres for at elevene skal få den kompetansen næringsliv og samfunn trenger. – Elevene har både teori og praksis på skolen, Det mange av informantene jeg brukte i oppga- ven sa, var at elevene opplever at det er stor avstand mellom teori og praksis, sier Faid. Hun mener det er avgjørende at elevene får lære teori mens de gjør praktiske øvelser. Blomstrer – Det må være en sammenheng

mellom praksis og teori, og kon- tinuitet mellom opplæring i skole og i bedrift. Det er her problemet ligger. Yrkesfag er praktisk rettet, men elevene må også få hjelp til å forstå hva de driver med, sier Faid. Elever hun har snakket med forteller at de gjør øvelser, men at de aldri er relatert til teori. Faid mener teorien må trekkes inn, for forståelse vil gi mes- tringsopplevelser. – Grunnen til at elevene er umotiverte er jo at de ikke knek- ker koden. Det er ikke morsomt å gjøre noe du ikke er flink til, og når elevene er umotiverte, er det ikke fordi de ikke vil, men fordi de ikke kan. Vi må hjelpe dem å få det til, for når de får til, blom- strer de, sier Faid. Hun er helt tydelig på at noe må gjøres med skolen. – Lærere må få mulighet til å lære mer. Kompetanseheving er

hun føler sterkt for. Teori og praksis

Faid er sivilingeniør i svakstrøm, og til daglig underviser hun ved Raufoss videregående skole. Der, og ved tidligere arbeidsplasser, har hun møtt en andel faglig

Tulipaner mot rus til helga

Lørdag møter du Lions club Østre Toten og Lions Totn når du drar på handletur. De har med seg vårlig fargeprakt – for nå er det igjen tid for tulipaner. Lionsklubbene skal selge totalt 750 tulipanbuketter, og tulipan- pengene går som vanlig til arbeid mot rus. Begge klubbene retter innsatsen først og fremst mot ungdom, og mens Totn også i år skal gi ungdomsskoleelever i Vestre Toten en aha-opplevelse på Vitensenteret, hjelper Østre Toten Solliakollektivet på Trogstad med positive aktiviteter. Totn-klubben skal også dele ut sjekker til idrettlag rett etter at tulipansalget er ferdig. Dette vil foregå på Raufoss, ved kjøpesen- teret, og her blir det også under- holdning og musikk denne

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Svein Johansen og Tor Baastad fra Lions club i Østre Toten og Kirsten Dave og Margrethe Leirdal fra Lions club Totn gleder seg til å spre glede med tulipaner. Også i år tar de kampen opp mot rus. (Foto: Mina B. Sveen).

dagen. Lions club Vestre Toten skal som vanlig dele ut tulipaner og kake på institusjonene i kom- munen. Tulipanselgerne gleder

seg til å møte totningene denne lørdagen, og blir å finne på Raufoss, Bøverbru, Eina, Kapp, Lena, Skreia og Kolbu.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with