Onsdag 05. september 2018

Alt i lås og glass!

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 5. september 2018 Nr. 31 • 17. årgang Fastland har et lite mysterium

Husmorskolen er rivingsklar

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud

Nå kan den gamle husmorskolen på Bondelia rives. – En epoke er over, på godt og vondt, sier sty- releder Geir Skari (bildet) i Bondelia Utvikling AS. Fylkeskommunen har gitt klar- signal for at skolebygget kan rives. Det betyr slutten på den gamle husmorskolen som vil bli jevnet med jorden og erstattet med moderne boliger. Side 8 ATS må utvide lokalene sine

ATS Gjøvik/Toten as i Damstedet er i gang med å bygge nytt til- bygg. – Vi har fått nye og flere arbeidsoppgaver, samt flere delta- kere. Til det trenger vi mer plass, sier driftsleder Frank Bergum og daglig leder Hege Johansen i ATS (bildet). Side 3

Foto: Torbjørn Aurvåg

Byggestart for ny bru i 2021

Foto: Torbjørn Aurvåg

Går alt etter planen, blir det byg- gestart for den nye Mjøsbrua i 2021. Da skal den stå ferdig fire år etter. – Denne uka starter de vikti- ge grunnundersøkelsene i Mjøsa, sier Øyvind Moshagen i Nye Veier E6 Innlandet (bildet).

petårnet. Men hvor vannet blir av, er et lite myste- rium. – Bassenget kan ikke stå uten vann i vinter, da blir det ødelagt, sier Aarvold. Dersom noen har kjennskap til systemet på Fastland, hører hun gjerne fra dem. Side 5

Ingen vet hva som ble gjort i grunnen på Fastland mellom 1933 og 1994. Det finnes ikke dokumenta- sjon på løsninger som ble valgt. Parksjef Bjørg Aarvold lurer fælt på hva som er gjort under bas- senget, for nå blir vannet bare borte. I sommer har det ikke vært nok vann til å hoppe fra toppen av stu-

Side 2

gir

U T E ROM

Satser tungt på Rambekk Mjøsbil AS har inves-

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

tert to millioner kroner i utvidelse av verkstedet på Rambekk for satsing på større kjøretøy og campingbiler. I tillegg utvides dekkavdelingen. – Vi har en solid orga- nisasjon som er rigget for fortsatt vekst, sier daglig leder i Mjøsbil AS, Jens Petter Markestad (bildet).

Lune høstkvelder i god belysning!

Gratis befaring: 900 90 100 Vi leverer over hele landet!

÷20%

Side 4

www.scandic.no

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with FlippingBook flipbook maker