46826_Forskningsetikk_nr2_web_enkle

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 2 • Oktober 2017 • 17. årgang Forsknings e ikk

Unngår å snakke om jobben: – Forsøksdyr er et betent tema

Vill i publiserings- jungelen

Forskernes anonyme kommentarfelt

Ny lov øker fokus på uredelighet

Made with FlippingBook flipbook maker