Onsdag 09. mars 2016

Alt innen dusjvegger!

Gjøvik 61 17 61 11

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 9. mars 2016 Nr. 10 • 15. årgang Snart faller trærne på Gjøvik gård

Sjekker ut i sentrum

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Henrik Hornnæs Foto: Henrik Hornnæs

Brannvesenet i Gjøvik er godt i gang med befaring av flere bykvartaler i Gjøvik sentrum. Målet er å få ned risikoen for branner i dette området. – Vi har ekstra fokus på trehusbebyg- gelsen, spesielt på begge sider av Gamletorvet, sier Jørn Haugen og Dag Nilsen i Gjøvik brannvesen. Side 9

Dialog kan forandre alt

Frivillige samtalepartnere i Kirkens SOS gjør en forskjell. Mange som ringer sliter veldig, noen av dem har selvmordstanker. En telefonsamtale kan forandre alt, vet Kristin Berget og Anne Lise Nordlien (bildet). Side 7 Hverdag for Holmestad

Hverdagen er kommet for fullt for Tomas Holmestad, som har vært sjef for ungdoms-OL. Nå er det nesten ikke lyd i mobiltelefo- nen, etter måneder med intens kommunikasjon. Midten

Foto: Torbjørn Aurvåg

De eldste er fra Caspar Kauffeldts tid, noen fra Alf Mjøens tid. En del av trærne på Gjøvik gård trenger også beskjæring og sikring. Blant annet lønnelyst- huset, som er av de eldste trærne på Gjøvik gård, plantet rundt 1810. Side 3

Deler av sembrafurualleen fra Alf Mjøens tid er moden for utskifting. Flere trær skal felles i løpet av kort tid, flere steder på Gjøvik gård. – Det skal plan- tes nye trær som erstatning for de som felles, for- sikrer Arne Moen, tjenesteleder kultur og parksjef Bjørg Aarvold. Gjøvik gård har 245 registrerte trær.

Jakter statlige arbeidsplasser

Side 5

Jubilanten ser stadig framover

PÅSKETEKSTILER

OPPHØRS-

Salg!

CC Gjøvik markerer i disse dager sitt 30-årsju- bileum. – CC er en leve- dyktig 30-åring som skal henge med i tida, sier senterleder Vibeke Askevold. Lisa Nordin hos Lasse Liten (bildet) er en av mange gründere på CC som skiller seg ut med sitt konsept.

÷10% ÷20%

Nyheter!

÷30%

÷50%

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189;

÷70% ÷

÷40% 40

Side 4

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with