Onsdag 09. mars 2016

3

• Onsdag 9. mars 2016 

Kauffeldts og Mjøens trær sliter med helsa

De eldste lønnetrærne på tunet er fra rundt 1860. Her er flere skiftet ut allerede.

Visste du at Gjøvik gård har 245 registrerte trær? De eld- ste er fra Caspar Kauffeldts tid, noen fra Alf Mjøens tid. Nå må noen av trærne takke for seg.

alleen og en ved scena. De har fått visnesjuke og kan smitte andre trær. En del av trærne har smitt- somme sykdommer, noen er gamle og råtne. Noen av trærne har fått vokse seg store helt fra Caspar Kauffeldt og Alf Mjøens tid. Begynner å haste Kommunen må imidlertid søke om dispensasjon fra fredningsbe- stemmelsene for å få felt trærne. – Gjøvik gård er fredet, og det gjelder også parken. Alt det grøn- ne er fredet. Det er en streng fred- ning, forklarer Arne Moen, tjenes- teleder kultur. For det er spor i jord. Blant annet viser bjørkene på Gjøvik gård hvor kanalene har gått. De ble i sin tid plantet langs kanalene. – Vi skulle gjerne ha gjort fel-

lingen nå, mens det ennå er tele i bakken for å unngå sår i bakken. For vi må inn med tungt utstyr. Så det begynner å haste, sier parksjef Bjørg Aarvold. Nå venter kommunen bare på svar fra fredningsmyndighetene. Tre for tre Det siste årene er det blitt utarbei- det en landskapsplan, og nå tas det enda mere grep om Gjøvik gård. – Vi har tidligere hatt et viss oversikt over trærne på Gjøvik gård, men nå har vi gått mer detal- jert til verks, sier Aarvold. Som en del av utviklingsplanen for Gjøvik gård, har arborister gått gjennom alle trærne og laget et kart over hvert tre med informa- sjon om blant annet art, høyde, aldersfase, helse, risiko og anbefal- te tiltak. Dette letter arbeide med bud- sjettering, planlegging og utførelse av trepleie og trefellingsbehovet i årene fremover. Eneste i sitt slag Sembrafurualléen på Gjøvik gård er den eneste i sitt slag i Norge, men nå har ett av trærne fått en soppsykdom, og må fjernes. De første sembrafuruene ble plantet rundt 1905. Den trerekka strakk seg fra tunet og ned til krysset til vegen til scena. Den resterende rekka ned til porten i Strandgata ble plantet rundt 1920. En del av trærne på Gjøvik gård trenger også beskjæring og

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

En del av trærne på Gjøvik gård er ikke helt i toppform. Gjøvik kom- mune har fått utarbeidet en rapport over tilstanden til trærne på Gjøvik gård. I alt 245 trær er kartlagt. Og nå må 19 av dem under saga. To av trærne skal erstattes. Det gjelder to sembrafuruer, en i

Sembrafurualéen fra Alf Mjøens tid er moden for utskifting. Nå må den ene furua fjernes for ikke å smitte andre trær. Det skal plantes ny sembrafuru på samme sted, forsikrer Arne Moen, tjenesteleder kultur, og parksjef Bjørg Aarvold.

sikring. Blant annet lønnelysthu- set, som er av de eldste trærne på Gjøvik gård. Lønnetrærne ble plantet i en form som et lysthus der man kunne sette seg i ly inn under trærne. Trærne ble plantet på Caspar Kauffeldts tid, rundt 1810, ved de tider hovedbygningen ble reist. De eldste lønnetrærne på tunet er fra rundt 1860. Her er flere skiftet ut allerede. I år er det avsatt to millioner kroner til tiltak på Gjøvik gård. Førsteprioritet er å gjøre tiltak for å sikre sembrafurualleen og løn- nelysthuset. Kjørevegen fra Niels Ødegaards gate til friluftsscena skal også oppgraderes.

I alt 245 trær er kartlagt med navn og nummer, viser Bjørg Aarvold.

Opparbeiding av elvepromenade med belysning fra brua ved råd- huset frem til grusarealet bak Gjøvikhallen er også tenkt påbe- gynt i år.

En del av trærne på Gjøvik gård trenger også beskjæring og sik- ring. Blant annet lønnelysthuset, som er av de eldste trærne på Gjøvik gård, plantet rundt 1810.

Dette treet må tydeligvis sikres.

Vi er her for deg!

PIXEL på friscena

Bandet PIXEL med Ellen Andrea Wang er igjen ute med nytt album som har høstet strålende kritikker over hele landet. Søndag legger bandet turen innom «hjemmebanen» på Gjøvik. Bandet har besøkt

Tuneinto Gjøvik Jazzklubb flere ganger og trekker fulle hus. I tillegg til Ellen Andrea består bandet av Harald Lassen, Jonas Kilmork Vemøy og Jon Audun Baar.

!

" #!" $ Tlf. 61 18 00 80 !"$%# & " ' (# )

Made with