נשים בנות 60 ומעלה בשוק העבודה: דפוסי עבודה, תעסוקה ושכר