Onsdag 19. juni 2019

Vi hjelper degmeddet meste når det gjelder bil. Verksted, reservedeler, dekk, tilhengere ogmyemer.

Framgutua 27, 2848 Skreia. Tlf. 906 73 257. Post@sandvikinterior.no

Rambekk |Sentrum

Onsdag 19. juni 2019 Nr. 25 • 18. årgang Nulltoleranse på Mjøsa i sommer

Gjøvik bruker mer på skolene

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Gjøvik kommune bruker 26 pro- sent mer på skole sammenlignet med de mest effektive kommune- ne i Norge. – Små skoler og utgifter til lovpålagt norskunder- visning til fremmedspråklige ele- ver er hovedårsakene til dette, forklarer Anne Margrethe Lund, kommunalsjef oppvekst i Gjøvik kommune. Side 5 Fortsatt farlige miljøgifter

NIVA får hjelp av lokale mjøsfis- kere til å fange mjøsørret for overvåkning av miljøgifter på toppen av næringskjeden i Mjøsa. En av fiskerne er Harald Jøranli (bildet). Det er fortsatt store mengder miljøgift i innsjø- en, viser ferske prøveresultater. Side 3

Osten formes i Snertingdal

Foto: Torbjørn Aurvåg

Mjøsa. Det skal slås ned på manglende bruk av red- ningsvest, båtpromille og manglende lanternebruk. – Vi har hele innsjøen som aksjonsområde, opplyser politiførstebetjent Simon Brennhaugen.

Tidligere er det gitt pålegg, formaninger og gode råd. Heretter skal det skrives ut forelegg til alle som bry- ter loven på Mjøsa. Politibåten på Gjøvik har vært i drift siden midten av mai, og flere forelegg er allere- de skrevet ut. Politibåten kom sommeren 2017, men det er først i år at politiet innfører nulltoleranse på

Inger Rosenfeld har aldri i sin ostekarriere valgt den enkleste vegen. Da tør man å satse i slitne lokaler der osteinteressen ble vekket i barneårene. Etter 46 år har ostelukta begynt å spre seg i ysteriet i Snertingdal igjen. Inger og datteren Sissel Rosenfeld (bil- det) er i gang. Midten

Side 4

Mye sang og musikk i byen

Siste side

Foto: Jon Olav Andersen

Optiker Knut Sønes Synsenteret A/S

STORT UTVALG AV PLANTER! Stauder div. sorter Bjørkeblad- spirea Tor Japanspirea Nørholm

Synsprøver Briller Kontaktlinser Timebestilling 61 17 23 34 OPTIKERE Knut Sønes Magnus K. I. Andersson

-50%

(149,-) KUN 110,-

(149,-) KUN 110,-

Vår siste utgivelse før ferien er 26. juni. Annonsefrist: mandag 24. juni. Korrekturannonser: fredag 21. juni kl. 12.00.

Øre-nese-hals-spesialist Hudkirurgi Ortoped Gynekolog Operasjon for “brillefrihet” Kort ventetid! Bestill time i dag på 61 14 50 50 eller på mjoskirurgene.no

Dekkbark 3 stk KUN 150,-

ÅPENT: Hverdager kl. 09 - 19 (17) Søndag kl. 12 - 16

Bakkegt. 3, Gjøvik • 61 17 23 34 (2. etg. over Gjøvik apotek)

! " #

#

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker