kraks vejviser 1998 a-k vers 2

Advokater

Advokater

117

Hansen Søren Torvet 1,9550 Mariager

Grove Axel Store Strandstræde 19,1., 1255 København K Tlf. 33 36 99 99 Grubbe, Nielsen & Thomsen, Advokatfirma Åbenrå 31,1124 København K, Postboks 63,1002 Køben ­ havn K Tlf. 33 13 11 77 Grønborg Lars Ove (L) & Anders Christian Svane Torvegade 1, 5000 Odense C Tlf. 66 11 64 20 Grønlund Jan (H) H C Andersens Boulevard 38,1553 København V Tlf. 33 15 85 10 Graabæk Olaf B (L) Mejlgade 10, 8000 Århus C Tlf. 86 19 77 77 Gudberg Poul (H) Søndergade 25, Postboks 860, 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 56 00 Guldbrandsen Jesper Norden Sortedam Dossering 41 D, 2200 København N Tlf. 31 39 88 44 Guldbrandt J & Stig Haack Pedersen Algade 33, 5750 Ringe Tlf. 62 62 10 48 Gullitz & Henningsen Store Torv 8, 4., 8000 Århus C Tlf. 86 12 30 33 Gundelach Niels Peter (H) Amagertorv 11,1160 København K Tlf. 33 32 86 80 Hagdrup Anni (L) Hundige Strandvej 178, Postboks 49, 2670 Greve Tlf. 43 90 45 63 Hagdrup Axel (H ) Hundige Strandvej 178, Postboks 49, 2670 Greve Tlf. 43 90 45 63 Hagensen Hagen (H) Frederiksberg Allé 51,1820 Frederiksberg C Tlf. 31 31 10 30 Hagstrøm Birger Advokatfirmaet ApS Strandgade 32, st., 1401 København K Tlf. 31 5710 00 Hald Ole (H) Bredgade 6,1260 København K Tlf. 33 14 33 33 Hald Peter Nikolajgade 22,1068 København K Tlf. 33 11 50 30 Halle Carsten (H ) Roskildevej 266, 2610 Rødovre Tlf. 36 70 21 00 Halskov Erling Vestergade 19, 5000 Odense C, Postboks 1279, 5100 Oden ­ se C Tlf. 6613 65 33 HANSEN ANETTE SCHMIDT Amagertorv 21,1160 København K Se under Kønig, Homann & Erichsen Advokatfirma Hansen C C (L), Lene Grunwald, Alf Brogaard Jepsen & Lisbeth Brink Ny Adelgade 5,1104 København K Tlf. 33 14 34 19 Hansen Ejvind (H) Rømersgade 9,1. tv, 1362 København K Tlf. 33 13 11 09 Hansen Enver E M (H) Valkendorfsgade 16,1151 København K Tlf. 33 12 08 24 Hansen Erik (L) Skt. Clemens Torv 8, 8000 Århus C Tlf. 86 19 77 77 Hansen Erling Vejgård Torv 5, 9000 Aalborg, Postboks 2008, 9100 Aalborg Tlf. 98 13 76 00 Hansen Flemming Kragh (H) Kvæsthusgade 3,1251 København K Tlf. 33 11 08 85 Hansen Hans Skovbjerg (L) Østre Langgade 32 B, 8643 Ans By Tlf. 86 87 02 44 Tlf. 33 12 60 40 Gaarn Erik ApS Nygade 6,1164 København K Tlf. 33 15 01 02 Fax 33 32 41 44

GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD H C Andersens Boulevard 12 1553 København V

Tlf. 98 54 18 22 Hansen Thomas Vester Voldgade 90,1552 København V Tlf. 33 15 15 63 Hansen Thomas Moltke Sønder Allé 10, 8000 Århus C, Postboks 334, 8100 Århus C

Tlf. 33 41 41 41 Fax 33 41 41 33

Thomas Federspiel (H) Henrik Christrup (H) Axel Kierkegaard (H) Jan Erlund (H) Herman Federspiel (H)

Tlf. 8612 56 00 Harboe Kirsten Strandvejen 6, 3720 Aakirkeby

Tlf. 56 97 81 92 Harder Per (H) Valkendorfsgade 16,1151 København K

Troels Andersen (H) Henrik Lind (H) M.C.J Carsten Malby (H) Jan-Erik Svensson (H) Klaus Vilstrup (H) Klaus Søgaard (H) L.L.M. Niels Heering (L) Anne Birgitte Gammeljord (H) Alex Laudrup (H) Michael Steen Jensen (H) Peter Appel (L) L.L.M. Henrik Thouber (L) M.C.J.

Tlf. 33 12 08 24 Harder Thomas Vestergade 1, 6840 Oksbøl Tlf. 75 27 23 55 HARLANG, KOCH & CHRISTENSEN, ADVOKATFIRMA Tlf. 33 15 08 00 Fax 33 15 50 60 HARLANG, KOCH & CHRISTENSEN ADVOKATFIRMA Sankt Annæ Plads 6 1250 København K

Gotfredsen Kaj Banegårdsgade 2, Postboks 69, 8300 Odder Tlf. 86 54 06 99 Groth-Andersen Erik (H) Hammerensgade 1, 1267 København K Tlf. 33 13 23 23 Fax 33 32 20 05 Højesteretssagfører Se annonce i spalte 43 GROTH-ANDERSEN & NØRKÆR ADVOKATFIRMA A/S Tlf. 33 13 23 23 Fax 33 32 20 05 GROTH-ANDERSEN & NØRKÆR ADVOKATFIRMA A/S KØBENHAVN: Hammerensgade 1 ■ 1267 København K Telefon 33 13 23 23 - Telefax 33 32 20 05 Arne Knudsen E. Groth-Andersen, Kaj Munksø, Casper Moltke, Steen Klein, Niels Gade, Niels Bork, Claus Høxbro, Peter Schriver, Birgitte Arnfred, Nina Wedsted, SVENDBORG: Det Gule Pakhus Havnepladsen 3 ■ 5700 Svendborg Telefon 62 21 20 10 • Telefax 62 21 75 50 H. Horn Andersen, Søren Ejdum, Arne Knudsen, Henning Moritzen, Henrik Nørkær, Michael Jensen, Nicole Emer Moritzen Jess Aagaard Hammerensgade 1 1267 Købennavn K

fflffli JØRGEN KRØIGAARD MØDERET FOR HØJESTERET TORBEN KOCH MØDERET FOR HØJESTERET JENS CHRISTENSEN MØDERET FOR HØJESTERET CHRISTIAN HARLANG MØDERET FOR HØJESTERET Henrik Karl Nielsen MØDERET FOR LANDSRET 33 15 08 00

Harrsen Steen (H) Havnepladsen 6, 4300 Holbæk

Tlf. 59 43 44 45 Hartwig Ernest Købmagergade 54, 1150 København K Tlf. 3312 3612 Hartz Mogens, Ane Davidsen, Jens R Andersen, Anne Mette Svendsen Kongensgade 24, Postboks 106, 3550 Slangerup Tlf. 47 38 02 11 Hasling Ole Bernt Algade 1, Postboks 110, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 4017 Hasseriis John Engvej 14, Postboks 37, 9280 Storvorde Tlf. 98 31 76 88 van Hauen lan Mac Frederiksberggade 23,1459 København K Tlf. 33 12 12 07 Haumann Erik (H) Vestergade 24, Postboks 19, 7700 Thisted

Tlf. 97 92 00 66 Hautorp Jørgen Nygade 56, 6900 Skjern Tlf. 97 35 34 88 Hecht-Johansen Jette (H)

«

Frederiksberg Allé 35,1820 Frederiksberg C Tlf. 33 21 19 88 Heegaard C Anker (H) Schweizerpladsen 6, Postboks 23, 4200 Slagelse Tlf. 58 52 03 05 Heiberg Klavs Nørregade 2, 9870 Sindal Tlf. 98 93 63 44 Heilesen Lars & Carsten Ringgård Advokater Østergade 5, 4., 1100 København K Tlf. 33 11 12 30 Heller Jane Hovedgaden 49, 2., Postboks 23, 3460 Birkerød Tlf. 42 81 28 00 Helles Sven (H) Skodsborgparken 48, 2942 Skodsborg T lf. 45 80 20 94 Hellstrøm-Møller Sten (L) Kronprinsessegade 50,1306 København K Tlf. 3315 87 76

Hansen K Dalsgaard & Viggo Bækgaard Vestergade 24, Postboks 20, 9460 Brovst Tlf. 98 23 12 88 Hansen KTønnes(H) Græsted Stationsvej 11, 3230 Græsted Tlf. 48 39 10 45 Hansen Leif Max Madevej 13, Postboks 180, 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 47 25 Hansen Lisbeth Victor (H) Knabrostræde 14,1210 København K Tlf. 33 11 49 00

GRØNLAND: Sdr. Hernnhutvej 23 ■ Postboks 249 3900 Nuuk/Godthåb

Telefon 00 299 32 14 37 Telefax 00 299 32 48 96 John Kessler Peter Bach Christensen

45

43

F = Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10%

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online