kraks vejviser 1998 a-k vers 2

/ ,T~ , Totalt læsertal for mediegruppen, som sum af læsertallene for de enkelte medier. Læsertallene er for Folkeskolen, Gymnasieskolen, Sygeplejersken, Danske Kommuner og Golf fra Index Danmark 1. halvår 1997. For de øvrige blade er læsertallet lig oplagstallet. , " Stibo Media er et af Danmarks største annoncebureauer, og varetager annoncesalget til 1 5 fagtidsskrifter, nyhedsmagasiner og medlemsblade. II. ~ __ Disse medier skaber den redaktionelle ramme om målrettet annoncering, og repræsenterer tilsammen 1.161.840 læsere* og 296 udgivelser i 1 998. Læseranalyser er en væsentlig del i dokumentationen af vores medier. Foruden tilmelding til Index Danmark/ Gallup foretager Stibo Media i tæt samarbejde med udgiverne specifikke læseranalyser, der afdækker det redaktionelle stof samt annoncedelen i vores medier.

rammer målgruppen! > Ring til Stibo Media, hvis De vil vide mere om vores mange læsere Stibo STIBO MEDIA A/S Telefon: 33 14 16 77 København: Nybrogade 26 Århus: 1203 København K Fax: 33 14 86 77 z Søren Nymarks Vej 1 8270 Højbjerg Fax: 89 39 88 99 'V

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online