kraks vejviser 1998 a-k vers 2

K

K

34

Korrosionsbeskyttelsesmidler 2259 Korrosionsbeskyttelsesmidler 3973 Korrosionsgummi 1582 Korrosionsinhibitorer 2259 Kors, Vende- 1629 Korsetter, Støtte- 2260 Korsettering 2259 Kort 2261,2269 Kort, Anlednings- 2301 Kort, Blomster- 2302 Kort, By- 2266 Kort, By-, land- og sø- 2260 Kort, Danmarks- 2260 Kort, Digitale tekniske- 2262 Kort, Egns- 2260 Kort, Europa- 2260 Kort, Farve-, se Farvekort 1195 Kort, Humør- 2301 Kort, Identitets- 3302 Kort, Jule- 2301 Kort, Konfirmations- 2301 Kort, Land- 2260 Kort, Matrikel- 2269 Kort, Mikroprocesser-, se Mikroproces ­ sorkort 2767 Kort, On-line 444 Kort, opklæbning af 2269 Kort, Plast- 419, 4432 Kort, Post- 466,2301,2302 Kort, Program- 4549 Kort, Spille-, se Spillekort 4028 Kort, Sø- 2269 Kort, Topografiske 2269 Kort, Verdens- 2260 Kort, Visit- 415, 3456, 4416, 4443, 4452 Kort, Væg- 2260, 2266 Kortautomater 374 Kortbøger 463 Kortmagasiner 2058 Kortopklæbning 2269 Kortproduktion, Digital 2269 Kortslutningskæder 981 Kortstativer 555 Kortsystemer 3342 Kortsystemer, Magnet- 4191 Kortsystemer, Plast- 11 Korund 3763, 3764 Kosmetik 2105 Kosmetik, fremstilling af 2270 Kosmetik, Hår- 1748 Kosmetikindustrien, industrielt produk ­ tionsmaskineri 360 Kosmetikprøver, pakning 3072 Koste 3969 Kostskoler 2271 Kosttilskud 1634, 2709, 2715 Kosttilskud, konsulenter 1633, 2708 Kostumekurser 4184 Kostumer 4254 Kotøjrkæder 2346 Koyo 2294 KRABBE-PERMALIGHT® 3828 Kraft 4277 Kraft, installation af 1036,1044 Kraftanlæg 393, 1045, 1276,1838, 2272 Kraftanlæg, Vind-, se Vindkraftanlæg 4790 Kraftbånd 810 Kraftinstallationer 1029 Kraftinstallationer, El- 1052 Kraftpap 3083 Kraftpapir 3099 Kraftspændepatroner 2700 Krafttavler 1063 Kraftudtag 1483 Kraftvarme, industriel 1814 Kraftvarmeanlæg 704, 787, 2272 Kraftvarmeanlæg, nøglefærdige 2271 Kraftværker, udstyr til 2298 Kraftværksteknik, pumper og ventiler for 3374, 4762 Kraftværksteknik, seriekomponeter 2372 Kraiburg Koldbanegummi 4877 Krak Direkt, cd-rom 10, 797, 4729 Kraks Blå Bog 462, 4954 Kraks Bygge & Anlægs Katalog 462, 4954 Kraks bykort 2266 Kraks cd-rom 462, 4954 Kraks Fonds- & Legatvejviser 462, 4954 Kraks Grafiske & Marketing Katalog 462, 4954 Kraks informationstavler 2266 Kortfilm, udlejning 1215 Korthulsbor 2694, 2696 Korthulsboring 2700 Kortlægning og opmåling 2262 Kortlægning, Vegetations- 1804 Kortlæsere 4 Kortlæsere, Magnet- 4, 732 Kraks Data Katalog 462, 4954 Kraks Export Directory 976

Kontraktpakning af helseprodukter 3073 Kontraktpakning af non food 3073 Kontraktpakning af pharmaprodukter 3073 Kontraktrådgivning 2704 Kontraventiler 2722, 3292, 3375, 4759, 4762 Kontrol, Kvalitets- 1196, 3241,4397 Kontrolanlæg 3, 508, 4577, 4657 Kontrolanlæg, Adgangs- 2569, 3169, 3303, 4578 Kontrolanlæg, Adgangs-, se Adgangs ­ kontrolanlæg 1 Kontrolapparater, automatiske 2235 Kontrolforretninger 2236 Kontrolknapper 2237 Kontrollamper 1000 Kontrolmålinger 2049, 2931 Kontrolsystemer 3392 Kontrolsystemer, Adgangs- 2, 3331, 4574 Kontroludstyr 1000 Kontrolventiler 4762 Kontrolværktoj 2934 Konturskæring 4551, 4554 Konus 4762 Konvektionsovne 4096 Konvektorovne 980 Konventionel fotografering 3533 Konventionel repro 3590 Konvertere og invertere 2238 Konvertering 775, 883, 3038, 3583 Konvertering, Data- 722, 874 Konvolutpapir 3099 Konvolutter 2238 Konvolutter 9, 415, 416, 418,1538, 2240, 2242, 2243, 2302, 4412, 4413, 4419, 4443 Konvolutter, trykning 2242, 4422 Koordinatmaskiner 2493 Koordinatpapir 3088 Koordinatslibemaskiner 4932 Koordinatslibning 1326, 1329, 2619, 2631 Koordinering, Bygge-, se Byggekoordi ­ nering 575 Kopelevatorer 4353, 4361 Kopi 751,2251,3099 KopiCenter 4426 Kopier, Farve- 751, 775, 792,1368, 1369, 2251,2421, 3099, 3525, 3598, 4627 Kopier, Video- 4771 Kopiering 2247 Kopiering af videofilm 2243 Kopiering, Endos- 3707 Kopiering, Farve- 2244, 2245, 4426 Kopiering, Folie- 2245

Konstruktioner, Stål- 360, 373, 393, 504, 1276, 1799, 2272, 2651, 2755, 3703, 3705, 3725, 3726, 3916, 3950, 3953, 3954, 3955, 3956, 4126, 4130, 4131,4135,4136,4165, 4254 Konstruktioner, Stål- til bygge- og an ­ lægsindustrien, se Stålkonstruktioner til bygge- og anlægsindustrien 4134 Konstruktionsassistance 3956 Konstruktionsdele 2699 Konstruktionsplast 3256 Konstruktionsstål 4937 Konstruktører, personaleudvælgelse 3182 Konstruktører, vikarer 3182 Konsulentarbejde 4823 Konsulentassistance 4781 Konsulentbistand 714,1943,1976 Konsulenter, EDB- 905 Konsulenter, Energi- 147,174,1800, 1818, 1828, 1830, 1832,1835, 1836 Konsulenter, Energi-, se Energi- og var- mekonsulenter 1099 Konsulenter, farmaceutiske 1633, 2708 Konsulenter i virksomhedsledelse, se Virksomhedsledelse, Konsulenter i 4813 Konsulenter, IT 905, 915, 1987 Konsulenter, Lager- 2409 Konsulenter, Skibs-, se Skibskonsulen ­ ter 3849 Konsulenter, Varme-, se Energi- og var- mekonsulenter 1099 Konsulenter, Virksomheds- 4830 Kontaktfjedre 2962, 4059 Kontaktlim 2490 Kontaktlinser 2204 Kontaktlinser,Desinfektion af 2400 Kontaktlinserenser 2400 Kontaktskinner 366 Kontaktskiver 1532, 3945 Kontaktskiver, renovering af 3945 Kontaktskiver til båndslibemaskiner 3945 Kontaktvalser 1582 Kontokort, edb-løsninger 863 Kontokortanlæg 372 Kontorapplikationer 903 Kontorartikler 2204 Kontorartikler 478,1105,1956, 2205, 2207, 2209, 2211, 2215, 2223, 2229, 3246, 4425 Kontorartikler, kreative materialer 433 Kontorassistance 2797, 4777 Kontorautomation 3330 Kontorbelysning 363, 2426 Kontorhoteller 2216 Kontorhoteller 2215 Kontorindretning 416, 860, 2219, 2222, 2233,2502, 3871,4328 Kontorinventar 1105, 2211,2229, 2232 Kontorinventar, Kontormøbler og, se Kontormøbler og -inventar 2217 Kontormaskiner 2211, 2223 Kontormaskiner, papir og tilbehør til 3097 Kontormiljø 1759 Kontormiljøer, totalløsninger 2228 Kontormontering 2231 Kontormøbelsystemer 2235 Kontormøbler 1384, 2211,2215, 2221, 2222, 2223, 2224, 2227, 2232, 2233, 2248, 2249 Kontormøbler, ergonomiske 2226 Kontormøbler og -inventar 2217 Kontorpersonaleudvælgelse 3182 Kontorrengøring 3543, 3546, 3555 Kontorskabe 187 Kontorstole 1607, 2220, 2221,2222, 2223, 2228, 2232, 2233, 2248 Kontortape 4238 Kontortilbehør 416, 860, 2219 Kontorudlejning 2215 Kontorvikarer 3182, 4778, 4783 Kontorvogne 3926 Kontraktdistribution 3514 Kontraktfinansiering 1225 Kontraktforskning 1493, 2386 Kontraktpakning 3058, 3073, 3075 Kontraktpakning af food 3073 Kontoroffset, elektronisk 3324 Kontorombygninger 4330, 4591 Kontorpaneler 1061,1662 Kontorpavilloner 1121 Kontorbeplantning 1758 Kontorbygninger 3119 Kontorbygninger, rådgivning 1807 Kontorcentre, udlejning af 2215 Kontordesign 556 Kontorejendomme 959 Kontorer, Flytbare 2408 Kontorer, Møblerede 2216

Konfektion, Lønsystuer, se Lønsystuer, Konfektion 2563 Konfektionerede opgaver i gummi 1582, 3245 Konfektionsindustrien, Tilskæring for lønsystuer, se Lønsystuer, Tilskæring for konfektionsindustrien 2565 Konfektionskartoner 1086 Konfektionsposer 2172 Konfektionspresning 2172 Konfektionspresning 2172 Konfektionspresning, Maskiner og ud ­ styr til 2173 Konfektionspressere 3580 Konfektionsstativer 755, 2414 Konfektionstransport 2173 Konfektionstransport 2174 Konfektionsæsker 4948 Konfekture 3860 Konfektureforretningsartikler 2174 Konfekturer 2174 Konferencebadges 331 Konferenceborde 2221 Konferencebusser 4538 Konferencecenter 2197 Konferencecentre 2177, 2179, 2181, 2182, 2727 Konferencecentre, opbygning af 208 Konferencefaciliteter 1680 Konferencelokaler 1676,1677, 2176, 2177, 2180, 2182, 2183, 2191,2196, 2197,2216 Konferencemapper 2552, 3455 Konferencemapper, fiberpap 3463 Konferencemapper, reklame 3465 Konferencemøbler 2223, 2232 Konferencer 2177, 2178, 2190, 2195, 2340, 2728, 3437 Konferencer, afvikling af 1677, 2184, 2341 Konferencerum 1693, 2194 Konferencerumsmøbler 2077, 2222, 2233 Konferencesale 2186 Konferenceskilte 331 Konferenceudstyr 3463 Konferrencelokaler, totalløsninger 2228 Konfirmationskort 2301 Kongetrappe 2083 Kongres-, kursus- og mødelokaler 2176 Kongresarrangementer 3442 Kongresbureauer, Kursus- og, se Kur ­ sus- og kongresbureauer 2339 Kongreslokaler 1675, 2182, 2186, 2728 Kongresmapper 1545, 2199 Kongresmaterialer 2199 Kongresmærker 1545, 2199 Kongresser 2178, 2190, 2198, 2340, 2341,2729 Kongresservice 2182, 3441 Kongresture, tilrettelægning 4538 Kongresudsmykning 2199 Koni 307 Konnektorer 2052, 2201,2500 Konnektorer, stik og sokler 2199 Konserveringsmidler, Lak-, se Lakkon ­ serveringsmidler 2416 Konserves, Fiske-, se Fiskekonserves 1252 Konserves, Frugt- og grønt-, se Frugt- og grøntkonserves 1404 Konserves, Kød-, se Kødkonserves 2350 Konservesfremstilling, Fiske-, Artikler og maskiner til, se Fiskekonserves- fremstilling, Artikler og maskiner til 1254 Konservesfremstillingsartikler og -ma ­ skiner 2203 Konservesindustri, maskiner og udstyr 2204 Konsoller 363 Konstantflow regulatorer 4760 Konstruktion 2626, 2639, 3964 Konstruktion, autoCAD 3D 3256 Konstruktion, Form- 3215, 3223, 3225, 3244, 3251, 3346, 4481 Konstruktion på CAD 1328 Konstruktioner 1817, 2055, 4133, 4558 Konstruktioner, Aluminium- 1177,1180 Konstruktioner, Aluminium-, se Alumi ­ niumkonstruktioner 109 Konstruktioner, bærende 1836 Konstruktioner, bærende, rådgivning 1829 Konstruktioner, Jern- 3713 Konstruktioner, Loft- 2502 Konstruktioner, Maskin- 1803, 2669 Konstruktioner, Plast- 3219 Konica 735, 2246 Konkurrenceret 63 Konkurrentanalyser 2603

Kopiering, Kassette- 2537 Kopiering og lyntryk 2243 Kopiering, Masse- 2244 Kopiering, sort/hvid 4426 Kopieringsservice 732

Kopietiketter 1160 Kopimaskiner 2245 Kopimaskiner 1384, 2209, 2223, 2248, 2249

Kopimaskinetransport 1908 Kopipapir 1538, 4305, 4413 Kopiservice 4268 Kopiskæring 4353 Kopiskæring efter tegning 3955 Kopisystemer 2247 Kopitryk 7 Kordel, Poly- 1096,1589, 3790 Kordel, Sisal- 1096,1589, 3790 Kork 1560,1567, 2251 Kork, Gulv- 1565,1572 Korkpropper 2251 Korkvarer 2251 Korloy HM-vendeskær 2696 Korloy stålholdere 2696 Korn, analyser 2389 Kopper, Engangs 1104 Kopsten, Diamant- 785 Korbbogenbunde 356

g

Korn, import og eksport 2252 Kornfugtighedsmålere 4913 Kornrensningsanlæg og -maskiner 2254 Korntørrerier 2255 Korntørringsanlæg og -siloer 2255 Korpusvarer 4561 Korrektur 2256 Korrekturlæsning 2256 Korrespondenter, personaleudvælgelse 3182 Korrespondenter, vikarer 3182 Korrosionsbekæmpelse 2073, 2258, 2387, 2392, 2706, 3740, 4163 Korrosionsbeskyttelse 2257 Korrosionsbeskyttelse 89, 502, 2259, 3003, 3008, 3974

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online