kraks vejviser 1998 a-k vers 2

T

T

65

Trådvæv 2753 Trådvæv, Metal-, se Metaltrådvæv 2753 Trådvæv, teknisk 4524 Tsurumi Pump 3379 Tubela 1736, 1741,4926 Tuber 4529 Tuber, aluminiums- 1074, 4529 Tuber, plastik 1074, 4529 Tuber, Sprøjteblæsning af 3207 Tuborg 537, 2777, 4950 Tulip computere 3136 Tullis Russell 3095 Tumblere, Tørre- 1704, 2992, 4122, 4707, 4708, 4710 Tungelåse 588 Tunneler, Krympe- 3059, 3064, 3073 Tunneler, Tørre- 3810, 4312 Tunnelpressere 2722 Tunturi 4042 Turarrangementer 3441 Turbine rensevæske 4530 Turbineblandere 3729 Turbineisolering 1966 Turbiner 4529 Turbiner, Damp-, se Dampturbiner 706 Turbiner, Industrigas- 4530 Turbiner, Rense- 2722 Turbo 785 Turbokoblinger 2157 Turboladere 790 Turbopumper 3377 Turisme, efteruddannelse 1602, 4262 Tuschholdere 559 Tutter, Plast- 2920 Tuttnauer 2399 TV 1000, abonnement 3397 TV 1000 Cinema, abonnement 3397 TV-antenner 1039 TV-apparater, Radio- og, se Radio- og TV-apparater 3386 TV, Farve- 3390 TV-inspektion 2148, 3567, 3939, 4123 TV-kommunikationsudstyr, Radio- og, se Radio- og TV-kommunikationsud ­ styr 3390 TV, lysudstyr 4632 TV-materiel, Radio- og, se Radio- og TV-materiel 3394 TV-monitorer 202 TV-overvågning 4, 4572, 4574, 4575, 4582, 4773 TV-overvågning, systemer for 4574 TV-produktion 4548 TV-programmer 3517 TV-reklame 635, 3509 TV-stationer 3396 TV-stationer, Radio- og, se Radio- og TV-stationer 3396 TV-stationer, udenlandske 3448 TV-undersøgelser 823 TV- og videoprogrammer, produktion og salg af 4545 Tvangsblandere 4085 Tvangsmodstrømsblandere 378 Tvist 3573 Tvist (Pudsetvist) 4550 Tykpladebearbejdning 4551 Tykpladebearbejdning 2645 Tyid badstuer 332 Tyndgodsbearbejdning ved vacuum 1236 Tyndpladearbejde 4555 Tyndpladebearbejdning 4553 Tyndpladebearbejdning 3708, 3895, 4524, 4555, 4564, 4566, 4567, 4738 Tyndpladekomponenter efter opgave 4561 Tyndpladeskruer 503 Tyndvæggede stålvarer 2855 Typeholdere 2849 Typehuse 4569 Typhoonprintere 735 Tyresæd 324 Turisme, kurser 2328 Turistbøger 466, 2301 Turistkørsel 4530 Turistkørsel 4537, 4540, 4543 Turistuddannelse 2322 Turmalina polyester 527 Turn-Key anlæg 3061 Turn Key procesopgaver 1064 Turnkey løsninger 4289 Turnstiles 1629 Twist 3969 2-in-1 1475 Tygaflor 3263, 3811 Tyggegummi 4550 Tykkelsesmålere 4492

Trægulve 1292 Trægulve, Massive 3785 Træhuse, mobile 1117,1129,1851, 3117 Træimprægnering 4500 Træindustri, know-how og komplette anlæg 4501 Træindustri, maskiner og udstyr til 4501 Træinteriør til biler 304 Trækasser 1092, 3080 Trækfjedre 1263,1266,1267 Trækgasfjedre 1265 Trækgrej, Kabel- 2052 Trækkere 4867 Trækkere, Multi- 4866 Trækonstruktioner, know-how og hele løsninger 4501

Trykkerier 399,1974, 3510, 4421 Trykkerier, Artikler, maskiner og inven ­ tar til 4458 Trykkerier, Offset- 4426, 4451 Trykkerimaskiner 4466 Trykkerimaskiner 450, 2094, 3603, 3782 Trykknapper 996, 3234 Trykkontrol, Video- 821,1289 Trykledninger, renovering 2467 Trykluft 2165 Trykluft, Industri- 2164 Trykluft, Oliefri 2165, 4473 Trykluft, Universal afrenser til 85 Trykluftanlæg 4469 Trykluftanlæg 373, 2165, 2755, 4135, 4473 Trykluftapparater 1095 Trykluftbehandling 2170 Trykluftbeholdere 357 Trykluftbremser, reparation af 290 Trykluftfiltre 4475 Trykluftinstallationer 2164, 2168, 4475 Trykluftløsninger 2166, 4473 Trykluftspumper 3368 Tryklufttørreanlæg2165, 4473 Tryklufttørrere 2170, 4474, 4475 Trykluftudstyr 94 Trykluftværktøj 4476 Trykluftværktøj 1722, 2168, 4199, 4474, 4476, 4478 Trykmaskiner 4467 Trykmaskiner, renovering/modernisering af 1290, 2670 Trykmaskiner, Tampon- 3810 Trykmaskiner, Textil- 4312, 4313 Trykmålere, kalibrering af 4914 Trykmåleudstyr 1653, 2598, 2932, 3338, 4299 Trykning 2751 Trykning, CNC- 2752 Tryksager 8, 418,1105,1523, 2205, 2211, 2229, 3313, 3456, 3477, 3500, 3509, 3585, 4414, 4419, 4434, 4439, 4453, 4454 Tryksager, Forretnings- 4392 Tryksager, Reklame- 416, 2240, 4419, 4426, 4441 Tryksager, trykning 4437 Tryksagsdistribution 3514 Trykstøbeforme 1320,1327, 3979 Trykstøbegods 4480 Trykstøbning 4479 Trykstøbning 2746, 2748, 2750, 4479, 4480, 4481 Trykte kredsløb 4481 Trykte kredsløb 999, 4244, 4481,4482, 4483, 4484, 4486 Trykte kredsløb, artikler til 4485 Trykte kredsløb, enkeltsidede 4484 Trykte kredsløb, maskiner til 4484, 4485 Trykte kredsløb, råmatrialer til 4484 Trykunderlag 3355 Trykventiler 3941 Træ 4116 Træ, Affalds-, se Affaldstræ 86 Træ og finér (Hårdttræ og oversøisk træ) 4486 Træ, Hårdt- 4488, 4490 Træ, Lim- 2491 Tryktransducere 996 Tryktransmittere 3326 Træbearbejdningsmaskiner 4490 Træbearbejdningsmaskiner 4491 Træbearbejdningsværktøj 4493 Træbeskyttelse 4495 Træbeskyttelse, Industriel 4494 Træbeskyttelsesmidler 4494 Træbeton 4496 Træbetonplader 4496 Træbor 1737,1747 Træbygningselementer, se Bygnings ­ elementer, Træ- 590 Træbøjler 603 Trædøre 510, 4794,4796 Træemballage 1086, 3078 Træer 3204 Træfiberplader 4498 Træfiberplader 3785, 4490, 4509 Træflagstænger 1282 Træfældning 121 Trægulve 4498 Trædrejerier 4496 Trædrejning 4497 Trykopgaver 687 Trykplader 3315 Trykprøvning 520, 3377 Trykpuder, pneumatiske 3684 Trykpumper 3364 Trykrør 3274 Træ til skibe 4487 Træartikler 4516

Tribuner, Sidde- 3788 Trican smørekander 3968 Trichloræthylenaffedtning 1785, 3005 Trico viskerudstyr 300 Tricool formtemperering 3261 Tricool vandkøleanlæg 3261 Tridampaffedtning 3006 Trigger støvler 3904 Trikotage, Lønsystuer, se Lønsystuer, Trikotage 2566

Trikotagestoffer 2762 Trikotagevarer 4310 Trillebøre 4384 Trimble GPS modtagere 2450 Trinbor 1748 Trio sanitetsarmaturer 3767 Triplan 2504, 3873

Trisser 3233 Trium 3369 Trivselsanalyser 2330, 4818, 4829 Trocal 4803 Trocal profiler 4803 Troldtekt træbeton 4496 Trolex 4921 Trolleyvaskere 2991 Tromlebelægninger 1581 Tromlefornikling 1315, 1449, 3008 Tromlehåndtering 4379 Tromlemotorer 811, 4362, 4363, 4364 Tromler, Fiberpap- 3084 Tromler, Jern- 4230 Tromler, Kabel- 2053 Tromler, Kabel-, se Kabeltromler og -spoler 2052 Tromler, Plast- 3212, 4230 Tromler, Vibrations- 1126, 2169 Tromlescannere 3598, 3781 Tromlevogne 2414 Truckartikler og -dele, Gaffel-, se Gaf ­ feltruckartikler og -dele 1437 Truckbatterier 1439 Trocking 1898 Trucks 1441,1443,1445 Trucks, Auto- 1444 Trucks, Benzin- 1443 Trucks, brugte 1441 Trucks, Container- 1444,1445 Trucks, Diesel- 1443 Trucks, El- 1439, 1441, 1443, 4377 Trucks, Gaffel- 1438,1439,1440,1441, 1442, 1443, 1444, 4177, 4856 Trucks, Gaffel-, se Gaffeltrucks 1438 Trucks, Gas- 1443 Trumpf 2701 Trumph 143 Trusser til inkontinente 2260 TRW Nelson 499 Try & Hire 3183, 4785 Tryghedsalarmer 4572, 4575 Tryk 446, 792, 1142, 2421, 3489, 4222, 4435, 4454, 4627 Tryk, cd 732 Tryk, disketter 732 Tryk, Flexografi- 3471 Tryk, Offset- 448, 770, 773, 2091, 2092, 2239, 2244, 3471, 3590, 4388, 4409, 4416, 4418, 4422, 4426, 4440, 4450 Tryk på tøj 3456 Tryk, Serigrafi- 3235, 3471 Tryk, versionerede 3584 Trykbeholdere 360, 2663, 3702, 3710 Trykekspansion 4695 Trykekspansionsbeholdere 4695 Trykfarver 4384 Trykfarver 1199, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4461,4464 Trykfarver, analyse af 2391, 4385 Trykfarver, prøvning af 2391, 4385 Trykfarver, Textil- 4313 Trykfjedre 1263,1266,1267 Trykfødeanlæg 4051 Trykfødebeholdere 4051 Trykgivere 3333 Trucks, leasing 1441 Trucks, Miljø- 1439 Trucks, Palle- 1438 Trucks, Reach- 1438, 1444 Trucks, Reparationer 1444 Trucks, Smalgangs- 1444 Trucks, transport af 319,1874 Truckudlejning 1441, 4859 Trukken-tråd 4526

Trækstænger 317, 2085 Træktraverser 317, 2085 Trækul 4501 Trækvogne 2414 Trækværktøj 3980, 3984 Trækøjer 664 Trælast 4503, 4507 Trælast og tømmer 4502

Trælast- og tømmerhandlere 4505 Trælast- og tømmerhandlere, Artikler til 4518

Trælim 2490 Træmel 4518 Træmel 1420

Træningsdragter 4034 Træningsophold 2178 Træolie 4495 Træparket 1571 Træpersienner 3175 Træpleje og trærydning 4518 Trærydning, Træpleje og, se Træpleje og trærydning 4518 Træsko 4519 Træsko, Arbejds- 3823 Træsko, Sikkerheds- 141, 3823 Træskostøvler 3823 Træskosåler 4520 Træskruegevind-murbindere 2824 Træsorter, oversøiske 4487 Trætryk 3811 Trætørring 4520 Trætørringsanlæg 4641 Træuld 4520 Trævarer 4521 Trævarer 4497 Trævarer, Afsyring af, se Afsyring af trævarer 92 Trævinduer 4794, 4796, 4797 Trøjer 4034,4105 Tråd 804,1463, 1733, 1763, 2742, 3253,3765, 4142,4146 Tråd, Fjeder- 4526 Tråd, Fjedre- 1264 Tråd, Garn og, se Garn og tråd 1460 Tråd, Jern- 4528 Tråd, Kobber- 995 Tråd, Lednings-, se Kabler og lednings ­ tråd 2059 Tråd, Litze- 2061

Tråd, massiv 4157 Tråd, Metal- 2744 Tråd, Metal-, se Metaltråd 2752 Tråd, Mink- 1631 Tråd, Pig- 4528 Tråd, Plombér- 3285 Tråd, Svejse- 4155

Tråd, Sy- 1460,1463,1464, 4182, 4183 Trådbearbejdningsmaskiner 3193, 3978 Tråde, fortinnede 2061 Trådemner, bukkede 4525 Trådemner, Industrielle 4524 Trådemner, svejste 4525

Trådfilte, Metal- 4526 Trådfjedre 1264,1265 Trådgitre 4525 Trådgnistbearbejdning 1327

Trådgnistning 1265, 1321,1325,1518, 2641, 3249, 3979, 3980, 3981, 3982, 4060 Trådgnistning, CNC- 1322,1324,1325, 1328, 1329, 1518, 2634 Trådhegn 1627,1628, 1631, 4525, 4528 Trådkurve 2405 Trådløse telefoner 2788 Trådmodstande, helsvejjte 2795 Trådringe 4525, 4528 Trådtransportbånd 4369, 4526

Trykimprægnering 4389 Trykinstrumenter 2580 Trykkalibreringsudstyr 2989 Trykkemaskiner 3261

Trådvarer 4527 Trådvarer 4525

Trykkemaskiner, Etiket-, se Etikettryk- kemaskiner samt tilbehør og artikler 1170 Trykkemaskiner, Plade- 4492 Trykkemaskiner, Tampon- 4221,4223 Trykkerier 4389

Trådvarer til Brugskunst 4524 Trådvarer til Fryseskabe 4524 Trådvarer til Industriprodukter 4524

Tyrkisk-kurser 2336 Tyrolk*1126, 3947 Tysk-kurser 2336 Tysk, oversættelse 3027

Trådvarer til Køkkener 4524 Trådvarer til Køleskabe 4524

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online