kraks vejviser 1998 a-k vers 2

3

Forord

Kraks "Hvem leverer hvad?" er landsdækkende og omfatter 2 bind A - K og L - Å.

KRAK

Værket indeholder oplysninger om ca. 60.000 business- to-business virksomheder i Danmark, på Færøerne og på Grønland. Virksomhederne er alfabetisk opdelt i 2.750 faggrupper. De kan finde virksomheder inden for følgende områder: Fabrikation Engroshandel Bygge og anlægsvirksomhed Finansiering

Forsikring Transport Servicevirksomhed Liberale erhverv

Oplysninger om hvert firma indeholder: Navn Adresse Telefonnummer Og for mange virksomheder desuden: Produktspecifika tioner Funktionsområde Telefaxnummer E-mail Webadresse

Oplysningerne om hvert enkelt firma er indhentet fra virksomhederne selv, enten gennem et personligt besøg eller gennem vor årlige korrekturudsendelse.

Redaktionen er afsluttet 13. januar 1998

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online