kraks vejviser 1998 a-k vers 2

u

T

66

Udskydning, Plade-CTP 3315 Udsmykning, Kongres-, se Kongresud ­ smykning 2199 Udstansede artikler 1583,1590 Udstansede brochurer 445 Udstansede emner 2755, 4060 Udstansning 435, 440, 445, 446, 447, 770, 803, 1073, 1222, 1328, 1763, 2090, 2091,2673, 2962, 3215, 3225, 3251, 3346, 4059, 4062, 4409, 4419 Udstillinger 339, 553, 753, 754, 2177, 2198, 2728, 2729, 3493, 3880, 3883, 3888, 3891, 4628, 4630, 4631,4635, 4638 Udstillinger, bolig 2 72 7 Udstillinger, mode 2727 Udstillingsarbejde 555 Udstillingscentre, Messe- og, se Messe- og udstillingscentre 2726 Udstillingsdesign 4626 Udstillingsdisplays, se Displays, Salgs- og udstillings- 800 Udstillingsforsikringer 1354 Udstillingsinventar 116 Udstillingsmateriale 1368 Udstillingsmateriel 4625 Udstillingsmateriel 552, 800, 801, 3237 Udstillingsmateriel, salgaf 4626 Udstillingsmateriel, udlejning af 4626 Udstillingsstande 4629, 4637 Udstillingsstande, idé planlægning 4635 Udstillingsstande, opbygning 4635 Udstillingsstande, planlægning og op ­ bygning 4627 Udstillingssystemer 116, 792, 2421, 4627, 4629, 4631, 4637, 4638 Udstillingssystemer, udlejning af 4638 Udstillingstrailere 2082 Udstillingsvogne, udlejning af 4630 Udstopning af dyr og fugle 4638 Udstyr, benzin 372 Udstyr, Limpåførings- 2489 Udstyr, Måle-, Måleværktøj og, se Må ­ leværktøj og -udstyr (til metalindustri ­ en) 2933 Udstyr, olie 372 Udstyr, Sandblæse 3017 Udstyr, tankvogn 372 Udstyr til elektronikmontage 1004 Udstyr til fyldning af flasker 3061 Udstyr til lukning af flasker 3061 Udsugning, Miljø- 4157, 4641 Udsugning, Proces- 4639, 4738 Udsugning, Punkt- 4640, 4735 Udsugningsaggregater 4642 Udsugningsanlæg 4639 Udsugningsanlæg 4054, 4641, 4642, 4739, 4743 Udsugningsborde 4640 Udsyring4695 Udtræksrender 4359 Udtrækssættevogne 1901, 4198 Udtrækstrailere 1867, 1882 Udtørring 88 Udvalgssystemer 858, 911 Udvendig rundslibning 2645, 4225 Udvikling 781,1011,2334, 4824, 4849 Udvikling, Software- 853, 872, 1006, 1067, 1938, 1945, 3304, 3343, 3347, 4191 Udviklings- og forskningsinstitutter 1493 Udviklingsopgaver 3113 Udviklingsprogrammel, DIP løsninger 738 UEAtc Agrementer 638 Uetikon 2109 Ugeaviser, trykning af 4424 Ugeblade, artikler 4267 Ugeblade, distribution af 410 Ugeblade og magasiner 4643 Ugeblade, udenlandske 3448 Ugebrevet Mandag Morgen 680 UHF modtagere 1271 UHF sendere 1271 UJF, uddannelse 4265 Ukrudtsbekæmpelsesmidler 4646 Udstillinger, byggeri 2727 Udstillinger, lysudstyr 4632 Udstødere 1320, 2700 Udstøderstifter 1327 Udsugning 2086, 2664 Udsugning, Auto- 2086 Udsugning, Central- 4640 Udvikling, media 3494 Udvikling på CAD 1328 Udstansning, læder 601,2152 Udstansning, stof 601, 2152 Udstansningsopgaver 4429

Uddannelse, Informatikassistent 1603 Uddannelse, integrerede projekter 4618 Uddannelse, Kantine- 2322 Uddannelse, Køkken- 2322 Uddannelse, Leder- 1603, 4832, 4843 Uddannelse, Maskinmester 4264 Uddannelse, Maskintekniker 4260, 4264 Uddannelse, Naturpleje 2322 Uddannelse, Stærkstrømsteknisk 4264 Uddannelse, Turist- 2322 Uddannelse, Voksenunderviser- 3793 Uddannelser, Arbejdsmarkeds- 1604, 1605,2321,4873 Uddannelser, Datamatiske- 1604 Uddannelser, Efter- 1601, 1602, 1604, 2328, 2331,4261,4262, 4265, 4875 Uddåhnelser, Erhvervs- 1602, 4261, 4262, 4264, 4265 Uddannelser, HTX 4263, 4265 Uddannelser indefor Elektrikerområdet 4261 Uddannelser, Laborant- 4265 Uddannelser, Landtransport 4260 Uddannelser, Levnedsmiddel- 4260 Uddannelser, Markedsøkonom- 1601, 1603, 1604, 1605,2328 Uddannelser, Maskinlinien 4260 Uddannelser, organisering 4816 Uddannelser, Personale- 2321 Uddannelser, projektudvikling 4816 Uddannelser, Servicefag 4260, 4263, 4264 Uddannelser, Tekniker- 4263, 4264, 4265 Uddannelser, Videregående, se Vok ­ senuddannelser og videregående ud ­ dannelser 4872 Uddannelser, Voksen-, se Voksenud ­ dannelser og videregående uddannel ­ ser 4872 Uddannelsesinformation 2321 Uddannelsesplanlægning 4841 Uddannelsesplanlægning, konsulentbi ­ stand 4618 Uddannelsespolitik 3737 Uddannelsesrådgivning 135 Uddybning 4618 Ude og Hjemme 4643 Udendørskabinetter 2058 Udendørsmøbler, Have- og, se Have- Udenlandske dagblade, se Dagblade, Udenlandske (mediarådgivning) 687 Udestuer 4619 Udestuer 1178, 4800, 4801, 4803, 4805 og udendørsmøbler 1619 Udenlandsformidling 137

Tømmer, Bygnings- 4487 Tømmer, Trælast og, se Trælast og tømmer 4502 Tømmerhandlere, Trælast- og, se Træ ­ last- og tømmerhandlere 4505 Tømmervogne 1882 Tømning, Container- 4679 Tømningsvibratorer 4761 Tømrerarbejde 121,173, 555, 4203, 4589, 4603 Tømrere og bygningssnedkere 4588 Tømrerentreprenører 2502, 3871 Tømrerentrepriser 1114 Tønder 4612 Tørfiltrering, filterduge til 1779 Tørisanlæg 4613 Tørklæder 4613 Tørklæder 326,1141,2281, 3461, 3462,4105 Tørklæder, Firma- 3455, 3948 Tørklæder, reklame 3464, 3465 Tørkølere 4700 Tørlagre 1931 Tørmørtel 2474 Tøroffset 4418 Tørreanlæg 3045, 3047, 4223 Tørreanlæg, Form- 4118 Tørreanlæg, Kerne- 4118 Tørrekabiner 4689 Tørreovne 1795, 3018, 3045, 3046 Tørrere 2170 Tørrere, Adsorptions- 4474 Tørrere, Fryse- 2398, 2399, 2401 Tørrere, Køle- 2164, 2168, 2169, 4474 Tørrerier 4614 Tørrerier, Korn-, se Korntørrerier 2255 Tørreskabe, Vakuum- 2663 Tørrestativer 669 Tørrestuer 4492 Tørret frugt 4615 Tørretidsmåling 1196 Tørretumblere 1704, 2992, 4122, 4707, 4708,4710 Tørretumblere, Vaskemaskiner og, se Vaskemaskiner og tørretumblere 4706 Tørretunneler 3810, 4312 Tørringsanlæg 2367, 4616, 4617, 4641 Tørringsanlæg, Fryse-, se Frysetørrings ­ anlæg 1408 Tørringsanlæg, Korn-, se Korntørrings ­ anlæg og -siloer 2255 Tørringsanlæg, Køle- 2168, 4475 Tørringsanlæg og -maskiner 4615 Tørringsanlæg, Slam-, se Slamtørrings ­ anlæg 3939 Tørringsanlæg, Spin flash 1801, 4616 Tørringsanlæg, spray 4616 Tørringsanlæg, Sprøjte- 1801,4616 Tørringsanlæg, Ultra flash 4616 Tørringsmidler 4617 Tørringsteknik, seriekomponenter 2372 Tørri ngsteknologi 1290 Tørsugning 3939 Tørvestrøelse ogtørvemuld (Sphag ­ num) 4617 Tågehorn 3866 Tørfodringsanlæg 4058 Tørgodstransport 1876 Tøris 4613

Tysk oversættelse af fagsprogstekster 3024 Tysk oversættelse af patenter 3024 Tuv 3707 Tyverialarmanlæg 4,1038 Tyverialarmer 1039,1052, 2569, 4582 Tyverialarmsystemer 4574 Tyverimærkning 4580 Tyverisikring 3, 508, 749,1502, 2570, 2572, 4577, 4581,4657 Tyverisikring, Bil- 300 Tyverisikringsmontering 4571 Tyverisikringsudstyr 4574

Tælleapparater 4583 Tælleautomater 3068 Tælleborde 3068

Tællemaskiner, Mønt- 2920 Tællemaskiner, Seddel- 2920 Tællere 1000 Tællere, elektroniske 4583 Tællere, Elektroniske 3304 Tællere, elektroniske 996 Tællere, Tablet- 3057 Tællevægte 3100 Tændkabler 300, 307 Tændstikker, bordæsker 4584 Tændstikker, Reklame- 1104 Tændstikker, reklame 3465 Tændstikmapper, reklame 4584 Tændstikæsker, reklame 4584 Tændure 3330 Tænger 1736,1741,4926 Tændmidler 4050 Tændrør 300, 307 Tændstikker 4583

Tænger, Bukke- 1738 Tænger, Dæk- 1738 Tænger, Plombe-, se Plomber og plom ­ betænger 3285 Tænger, Plombér- 3285 Tænger, Spænde- 93,1738, 1744, 3983, 4925 Tæppeantistatbehandling 1171 Tæppefliser 1573,1577 Tæppeimprægnering 1171 Tæppeprofiler 1573 Tæpper 95, 326,1560, 1565,1567, 1571, 1572,1573, 1577, 1665, 2871 Tæpper, Brand- 519, 520 Tæpper, Gulv-, se Gulvtæpper 1575 Tæpper, håndknyttede 4584 Tæpper (Plaider, uldtæpper og lign.) 4585 Tæpper, Sikkerhedslys- 2990 Tæpper, Varmluft- til indgangspartier, se Varmlufttæpper til indgangspartier 4703 Tæpperensemaskiner 4586 Tæpperensning 1171, 3543, 3555 Tæpperensning, Gulv-, se Gulvtæppe ­ rensning 1579 Tæpperensningsmidler 287 Tæppeunderlag, Gulv-, se Gulvtæppe ­ underlag 1580 Tætninger 1714, 2295, 2297, 2673, 2674, 2677, 3830 Tætninger, Aksel- 1714, 2295, 2674, 2677, 2678, 2679, 3380 Tætninger, Aksial- 2674, 2677 Tætninger, Cylinder- 1714, 2674 Tætninger, Hydraulik- 2673, 2677 Tætninger, hydrauliske 1717 Tætninger, Manchet- 2677 Tætninger, PTFE- 1714, 2674, 2677 Tætninger, Skum- 2675 Tætningsbånd, Gevind- 3076, 3973 Tætningslister 4586 Tætningslister 587, 588, 3235, 3274, 3830, 4587 Tætningslister, Silicone- 4587 Tætningsmasse 1413 Tætningsmaterialer 300 Tætningsmaterialer, Fuge-, se Fugetæt ­ ningsmaterialer 1413 Tætningspasta, Gevind- 3076 Tætningsringe, Olie- 2668, 2673, 2677 Tætningsskruer 503, 3285 Tætningssystemer til beton 1588 Tætningssystemer til fjernvarmerør 1588 Tætningssystemer til plast 1588 Tætningssystemer til renoveringssyste ­ mer 1588 Tætningssystemer til støbejern 1588 Tætningsvæsker, Låse- og, se Låse- og tætningsvæsker 2575

Udflugtsture 3425 Udglødning 4696 Udgravningsfittings 1715 Udhængsgalger 3895 Udhængsskilte 3883 Udkastere 3985 Udklipsbureauer 2718 Udladere, Luft- 4762 Udladere, Vand- 4762

Udlejning af arbejdstøj og kitler 4620 Udlejning af biler og manøvrebaner til køreteknik 4620 Udlejning af borde, stole, service m.v. 4621 Udlejning af edb-udstyr 4624 Udlejning af giner 755 Udlejning, Container- 1131, 1877 Udlejning, ejendomme 947, 962 Udlejning, Foto- 1364 Udlejning, Materiel- 1109 Udlejning, trucks 1444 Udlejningsejendomme 955 Udlejningsejendomme, administration af 947, 949, 950 Udlejning af selskabstøj 4624 Udlejning, Auto- 319, 401,402 Udlejning, biler 400, 2463

Tårne, Køle- 2116, 2360, 2372 Tårne, Køle-, se Køletårne 2381 Tårne, oprigning af 4177 Tårne, Ventilations- 3916 Tårs-Spodsbjerg færgerute 1432 u U-blokke1960

U-bolte 3728 U-ringe2674 Ucrete 1563 Udborestål 2696 Udboring 2695 Udbringningssysstemer, Mad-, se Ma ­ dudbringningssystemer 2577 Uddannelse af Elektroniktekniker 4264 Uddannelse af Proceslinien 4260 Uddannelse, Bedømmelsesmetoder 4843 Uddannelse, Datanom- 1603,1604, 1605 Uddannelse, EDB- 1990 Uddannelse EDB og tekniske fag 2331 Uddannelse, Elinstallatør- 4264 Uddannelse, Ernæringsøkonom- 3793 Uddannelse, Gartner- 2322 Uddannelse, Husholdningsøkonom- 3793 Uddannelse, Håndarbejdslærer- 4874

Udleveringsdiske 4098 Udligningsventiler 3375 Udloddestationer 2500 Udloddeudstyr 2500 Udluftere 4695 Udlæggere, Beton- 388 Udløbsborde 3192

Udløsere, Tohånds- 3825 Udmåling af maskiner 2685 Udredningsarbejde 2772 Udskiftning af lejer på ventilationsanlæg 2811 Udskiller alarmer 91 Udskillere, Benzin- 2145 Udskillere, Fedt- 2145 Udskillere, Olie- 1782, 2145 Udskydning 3585, 3591 Udskydning, film 3315, 3586

Tøj, Dame- 1142 Tøj, Fritids- 144 Tøj, Sports- 3463 Tøj, økologisk 1142 Tøjklemmer 1705, 4522

UL/CSA kabler 713, 2060 UL/CSA transformere 4344 Uld 4646 Uldgarn 1462

Tøjpleje 2172 Tømmer 4509

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online