kraks vejviser 1998 a-k vers 2

5

Vejledning

Indeks I 1. bind af "Hvem leverer hvad?" fin ­ des indekset. Indekset er lavet på grundlag af fag ­ grupperne og de enkelte virksomheders annoncetekster. Tallet eller tallene ud for indeksordet henviser til den eller de spalter, hvorunder faggruppen eller indeksordet kan findes. Når et indeks ­ ord står med fed skrift, udgør indeksor ­ det en faggruppe. Fremmedsproget indeks Engelsk, fransk, tysk og spansk indeks findes efter det danske indeks i nævnte rækkefølge. Faggrupper De 60.000 virksomheder er inddelt i 2.750 faggrupper. Faggrupper med begyndelsesbogstav A - K findes i første bind, mens andet bind indeholder fag ­ grupper begyndende med L - Å. Ud for mange virksomheder er angivet et bogstav, som angiver virksomhedens funktionsområde: F står for fabrikation G står for engroshandel S står for Service X fortæller at virksomhedens eksportomsætning er 10% eller derover

KRAK

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online