E1 pwt vwo

2 a Het economisch risico ligt niet bij het Loodswezen, dus de auto’s worden niet op de balans opgenomen.

Domein E Uitwerkingen proefwerktraining

b Diesel:

40 2 5,7

€ 1,25

= € 5,70.

100

Besparing: 35 – € 5,70 – € 3,80 2 = € 21,70 .

c • Extra jaarlijkse constante kosten € 1.111 12 3 + € 32.587,25 4 = € 170.345 . • Aantal noodzakelijke ritten om deze extra kosten via besparing terug te verdienen: € 170.345/ € 21,70 = 7.850 ritten . • 7.850 < 8.350 dus is het bedrijfseconomisch verantwoord.

CE

Management & Organisatie in Balans

37

Made with