Godt lekemiljø

Godt lekemiljø

Symbolforklaringer

Produktnummer Lengde, bredde, høyde Sikkerhetsareal Fallhøyde Anbefalt alder Maksimalt antall brukere

Sikkerhet først: Vi garanterer at enhetene samsvarer med sikkerhetsstandarden PN EN1176. Sertifiseringsorganer utøver kontroll både ved design, produksjon og montering av enheten. Forbeholder seg retten til at den faktiske utformingen og dimensjonene kan avvike noe fra de som er presentert i katalogen.

2

Klatrelek tre

32 740,-

32 740,-

41 580,-

3

Klatrelek tre

40 750,-

40 020,-

41 280,-

4

Klatrelek tre

45 190,-

41 910,-

43 370,-

5

Klatrelek tre

38 890,-

52 980,-

60 480,-

6

Klatrelek tre

54 460,-

98 910,-

128 500,-

7

Klatrelek tre

97 230,-

69 910,-

105 090,-

8

Klatrelek tre

106 120,-

191 170,-

90 800,-

9

Klatrelek tre

102 800,-

129 530,-

95 540,-

10

Klatrelek tre

139 740,-

135 910,-

11

Klatrelek tre

320 570,-

137 920,-

12

Klatrelek tre

82 690,-

77 850,-

81 900,-

13

Klatrelek tre

82 690,-

125 000,-

93 140,-

14

Klatrelek tre

148 360,-

147 900,-

172 500,-

15

Klatrelek tre

114 560,-

16

Klatrelek tre

100 860,-

96 520,-

125 650,-

17

Klatrelek tre

56 020,-

88 610,-

77 620,-

18

Klatrelek tre

400 510,-

134 600,-

267 100,-

19

Klatrelek tre

400 510,-

134 600,-

267 100,-

20

Klatrelek tre

239 080,-

225 820,-

373 650,-

21

Klatrelek metall

54 240,-

55 950,-

68 270,-

22

Klatrelek metall

83 540,-

88 860,-

23

Klatrelek metall

101 890,-

86 940,-

187 110,-

24

Klatrelek metall

49 470,-

59 050,-

88 530,-

25

Klatrelek metall

384 760,-

239 930,-

26

Klatrelek metall

450 280,-

27

Klatrelek metall

132 330,-

???,-

161 790,-

28

Klatrelek metall

19 910,-

40 700,-

36 290,-

29

Klatrelek metall

44 360,-

40 070,-

48 640,-

30

Klatrelek metall

41 790,-

47 780,-

41 790,-

31

Klatrelek metall

39 900,-

26 290,-

32

Klatrelek metall

34 910,-

55 520,-

41 160,-

33

Klatrelek metall

61 010,-

75 630,-

62 650,-

34

Klatrelek metall

90 040,-

96 390,-

142 740,-

35

Klatrelek metall

90 220,-

60 840,-

51 740,-

36

Klatrelek metall

58 240,-

88 990,-

11 030,-

37

Klatrelek metall

67 890,-

82 260,-

94 300,-

38

Klatrelek metall

77 700,-

74 520,-

93 550,-

39

Klatrelek metall

92 110,-

62 300,-

72 960,-

40

Klatrelek metall

105 270,-

106 000,-

113 830,-

41

Klatrelek metall

131 170,-

113 050,-

129 530,-

42

Klatrelek metall

168 540,-

194 300,-

180 290,-

43

Klatrelek metall

138 230.

200 270,-

44

Klatrelek metall

98 210,-

73 160,-

126 230,-

45

Klatrelek metall

194 040,-

207 480,-

93 400,-

46

Klatrelek metall

47

Klatrelek metall

48

Klatrelek metall

40 060,-

42 040,-

96 970,-

49

Klatrelek metall

82 890,-

116 550,-

142 710,-

50

Klatrelek metall

82 990,-

103 200,-

149 090,-

51

Klatrelek metall

94 050,-

114 560,-

76 540,-

52

Klatrelek metall

108 640,-

105 090,-

115 850,-

53

Klatrelek metall

90 040,-

96 390,-

142 740,-

54

Klatrelek metall

175 650,-

234 870,-

238 300,-

55

Klatrelek metall

213 980,-

176 730,-

202 290,-

56

Klatrelek metall

233 230,-

238 900,-

57

Klatrelek metall

324 080,-

389 170,-

58

Husker/gynger

16 510,-

22 000,-

30 450,-

36 290,-

59

Husker/gynger

32 390,-

42 970,-

51 610,-

46 880,-

60

Husker/gynger

84 250,-

29 820,-

59 050,-

61

Husker/gynger

62

Husker/gynger

12 350,-

14 070,-

24 450,-

63

Husker/gynger

11 770,-

12 100,-

64

Husker/gynger

14 870,-

19 660,-

65

Husker/gynger

31 200,-

40 650,-

66

Husker/gynger

24 830,-

10 160,-

12 430,-

67

Karusell

37 120,-

19 480,-

68

Karusell

8 770,-

27 040,-

69

Karusell

20 790,-

19 990,-

70

Sandlek

24 780,-

20 900,-

29 040,-

71

Sandlek

15 180,-

17 640,-

19 860,-

12 810,-

21 500,-

72

Sandlek

18 200,-

23 370,-

43 050,-

73

Sandlek

41 010,-

26 010,-

74

Sandlek

160 930,-

93 650,-

75

Sandlek

82 030,-

???,-

77 370,-

76

Sandlek

21 500,-

33 270,-

77

78

Vippelek

24 830,-

11 290,-

79

Vippelek

9 400,-

11 770,-

12 230,-

80

Vippelek

8 270,-

8 270,-

8 270,-

81

Vippelek

8 270,-

8 270,-

8 270,-

82

Vippelek

11 770,-

11 770,-

11 770,-

83

Vippelek

11 770,-

11 770,-

11 770,-

84

Vippelek

12 100,-

11 770,-

11 770,-

85

Vippelek

11 770,-

23 570,-

86

Vippelek

87

Utemøbler

4 990,-

2 950,-

88

Utemøbler

4 390,-

13 560,-

11 070,-

89

Utemøbler

8 470,-

9 200,-

10 080,-

90

Utemøbler

91

Rollelek

???,-

208 860,-

???,-

92

Rollelek

25 030,-

25 030,-

93

Rollelek

27 670,-

94

Rollelek

68 170,-

417 900,-

95

Rollelek

356 890,-

96

Rollelek

1 549 500,-

208 860,-

97

Rollelek

98

Rollelek

417 900,-

47 630,-

99

Rollelek

391 560,-

412 300,-

100

Rollelek

356 890,-

101

Rollelek

31 880,-

44 810,-

102

Rollelek

356 890,-

356 890,-

103

Rollelek

28 050,-

28 050,-

28 050,-

104

Rollelek

28 050,-

28 050,-

105

Rollelek

35 610,-

35 610,-

35 610,-

106

Rollelek

35 610,-

35 610,-

35 610,-

107

Rollelek

47 760,-

32 760,-

108

Rollelek

5 550,-

12 880,-

9 560,-

9 250,-

8 770,-

12 250,-

109

Rollelek

6 430,-

8 420,-

8 420,-

8 770,-

9 150,-

9 380,-

110

Rollelek

16 810,-

10 390,-

9 930,-

111

Rollelek

112

Rollelek

5 170,-

10 840,-

9 910,-

7 890,-

7 720,-

113

Klatretårn

26 890,-

153 250,-

114

Klatretårn

89 410,-

42 540,-

45 690,-

115

Klatretårn

270 980,-

300 570,-

35 910,-

116

Klatretårn

117

Klatretårn

641 450,-

276 930,-

118

Klatretårn

641 450,-

119

Fitness

87 980,-

88 660,-

89 390,-

120

Fitness

24 100

32 560,-

35 940,-

121

Fitness

38 660,-

44 960,-

122

Fitness

2 880,-

7 310,-

8 170,-

123

Fitness

17640,-

42 900,-

66 380,-

124

Fitness

29 440,-

33 220 ,-

31 760,-

125

Fitness

115 900,-

126

Fitness

2 880,-

7 440,-

10 690,-

127

Fitness

4 820,-

8 070,-

8 070,-

128

Fitness

6 410,-

13 610,-

7 360,-

129

Fitness

12 930,-

16 890,-

23 040,-

130

Fitness

43 700,-

55 520,-

130 590,-

131

Fitness

76 540,-

110 880,-

132 460,-

132

Fitness

108 010,-

63 030,-

97 650,-

133

Fitness

160 760,-

97 650,-

134

Fitness

64 060,-

59 200,-

54 970,-

135

Fitness

64 060,-

59 200,-

54 970,-

136

Fitness

12 830,-

20 690,-

27 850,-

137

Fitness

25 990,-

26 340,-

21 650,-

138

Fitness

27 930,-

18 600,-

19 410,-

139

Fitness

28 860,-

61 970,-

140

Fitness

97 650,-

43 650,-

60 960,-

141

Fitness

50 760,-

49 040,-

79 210,-

142

Fitness

26 090,-

3 610,-

143

Fitness

21 780,-

12 600,-

144

Fitness

26 090,-

26 290,-

145

Bille AS Heggesengvegen 4 7715 Steinkjer Orgnr.: 920860605 Tlf.: 482 81 902 E-post: bestilling@billeas.no

146

Made with FlippingBook - Online magazine maker