545383586

Den kgl. danske Veterinærskole

og den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 1773 — 1858 — 1895 .

Særtryk af Maanedsskrift for Dyi læger. VII. 1896.

Made with FlippingBook Learn more on our blog